Loading...
Home2023-07-26T14:13:44+02:00

Aktualności

Trwa Okres Propedeutyczny

19 września, 2023|

W sobotę 9 września 2023 r. rozpoczął się okres propedeutyczny dla kandydatów na I rok naszego Seminarium. Kandydaci przeżywają w [...]

Zmiany w zarządzie seminaryjnym

31 sierpnia, 2023|

Od 1 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach funkcję rektora uczelni obejmie ks. Adam Perz, dotychczasowy kanclerz Kurii Diecezjalnej. [...]

Czerwcowy dzień skupienia

24 czerwca, 2023|

Elementem formacji seminaryjnej są odbywające się co miesiąc dni skupienia, w trakcie których możemy choć na kilka godzin oderwać się [...]

 

 

„Chrystus, który zaprasza do uczty eucharystycznej, to zawsze równocześnie ten Chrystus, który wzywa do pokuty, który powtarza: «nawracajcie się» (Mk 1, 15)”


Jan Paweł II, „Redemptor hominis”, 20                   

 

 

„Kościół temu jednemu pragnie służyć, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie”


Jan Paweł II, „Redemptor hominis”, 13

 

 

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać — oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go — jako swój żywy obraz — do udziału w Jego panowaniu nad światem”


Jan Paweł II, „Evangelium vitae”, 42

Seminarium zostało erygowane dekretem biskupa krakowskiego Konstantego Felicjana Szaniawskiego z dnia 3 czerwca 1726 roku. Seminarium od 2009 roku afiliowane jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II mieszczącym się w Lublinie umożliwiając kieleckim klerykom uzyskanie tytułu magistra. Do 2009 roku Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach było związane z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

„Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością mu odpowiada.”

„Nasze życie jest darem Bożym. Powinniśmy uczynić z niego coś dobrego. Wiele jest sposobów dobrego wykorzystania życia, angażując je w służbę ideałom ludzkim i chrześcijańskim. Jeżeli dzisiaj mówię wam o całkowitym poświęceniu się Bogu w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w życiu misjonarskim, to dlatego, że wielu z was Chrystus wzywa do tej nadzwyczajnej przygody. On potrzebuje, chce potrzebować waszej inteligencji, waszych sił, waszej wiary, waszej miłości, waszej świętości. Jeżeli Chrystus wzywa was do kapłaństwa, to dlatego, że On chce pełnić swoje kapłaństwo za pośrednictwem waszego poświęcenia i posłannictwa kapłańskiego.”

Św. Jan Paweł II

Chór seminaryjny zrzesza alumnów obdarzonych najlepszym słuchem i najlepszym głosem z całej naszej uczelni. Ma on długoletnią tradycję, ale jak to bywa w przypadku wszystkich uczelnianych chórów, członkostwo trwa tyle, ile pobyt danego alumna na uczelni. W związku z czym każdego roku skład zespołu ulega zmianie.

Kalendarium

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

REKRUTACJA

SKRZYNKA INTENCJI

MULTIMEDIA

Przejdź do góry