HISTORIA SEMINARIUM W „PIGUŁCE”

 • 1724 – 24 kwietnia położono kamień węgielny pod budowę Seminarium Duchownego oraz szkoły, ufundowanych przez biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego Szaniawskiego; obie placówki powierzono członkom Instytutu Księży Świeckich Wspólnie Żyjących.
 • dzieje11726 – 3 czerwca biskup Felicjan Konstanty Szaniawski wydał akt erekcyjny seminarium kieleckiego, zatwierdzony przez papieża Benedykta XIII bullą z 2 czerwca 1728 roku.
 • 1727 – Biskup Szaniawski podpisał „Ordo alumnorum Seminarii Kielcensis”, regulujące porządek dnia oraz zawierające prawa i obowiązki alumnów; 1 września rozpoczęto naukę w szkole, a 9 września zainaugurowano pierwszy rok nauki w Seminarium.
 • 1729 – 18 marca biskup Szaniawski wydał akt uzupełniający erekcję seminarium, m.in. zwiększając uposażenie tej placówki; ustanowiono w kolegiacie nowej prelatury, tzw. archidiakonii, którą powierzano rektorowi Seminarium.
 • 1809 – 28 grudnia pożar zniszczył budynek szkoły i mieszkanie wiceregensa, a także bibliotekę i zgromadzone w niej parchiwum seminarium i część archiwum kapituły kieleckiej.
 • pierwszy1828 – 19 września administrator diecezji krakowskiej biskup Karol Skórkowski wydał nowe konstytucje regulujące formację duchową i sprawy materialne seminarium kieleckiego.
 • 1884 – 17 lipca biskup Tomasz Teofil Kuliński wydał Ustawę Seminarium Duchownego w Kielcach, rozszerzającą, a zarazem dostosowującą dawne konstytucje biskupa Felicjana Konstantego Szaniawskiego do nowych czasów.
 • 1893 – 22 marca władze carskie aresztowały profesorów seminarium, osadzając ich w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej; 23 marca wykonano ukaz carski zamykający seminarium kieleckie na okres 4 lat z powodu wychowywania alumnów w duchu krańcowo nieprzychylnym w stosunku do rządu.
 • 1894 – W grudniu profesorowie: Piotr Sawicki, Paweł Frelek, Jan Prawda, Franciszek Gruszczyński, Stanisław Senka, Kazimierz Bochnia i Michał Sławeta zostali zesłani na Syberię.
 • 1897 – 3 maja, dzięki staraniom biskupa Tomasza Kulińskiego, ponownie otwarto Seminarium Duchowne w Kielcach.
 • 1912 – 16 marca rozpoczęto prace przy rozbudowie gmachu seminarium wg projektów architekta Juliana Włodzimierskiego; do roku 1914 ukończono nadbudowę starego budynku i nowy alumnat, a od strony ul. Wesołej mury podciągnięto do wysokości okien kaplicy.
 • 1915 – 1916 i 1919-1920 – W nowym skrzydle seminarium mieścił się austriacki szpital wojskowy (1914-1915), a w czasie wojny polsko-sowieckiej szpital Czerwonego Krzyża – filia Okręgowego Szpitala Wojskowego.
 • 1919 – 1925 – Kontynuacja prac przy rozbudowie seminarium – w części budynku od ul. Wesołej usytuowano m.in. kaplicę św. Stanisława Kostki według projektu architekta Wacława Nowakowskiego z Kielc; jej wnętrze ozdobiła polichromia Zdzisława Giedliczki (1937 r.) oraz wykonane przez Zakład Żeleńskiego w Krakowie.
 • 1927 – 5–7 lipca w gmachu seminarium obradował I Kielecki Synod Diecezjalny.

 

 

REKTORZY SEMINARIUM:

1727 – 1729 ks. Józef Karaś

1729 – 1743 ks. Michał Gass

1743 – 1766 ks. Józef Brzozowsk

1766 – 1794 ks. Wawrzyniec Augustowski

1794 – 1799 ks. Karol Drążewski

1799 – 1800 ks. Sebastian Grzybowski

1800 – 1802 ks. Jan Łośmiński

1802 – 1814 ks. Józef Czekajowicz

1814 – 1819 ks. Franciszek Wieliczko

1819 – 1830 ks. Bernard Bzinkowski

1830 – 1841 ks. Tomasz Świątkowski

1841 – 1849 ks. Maciej Majerczak

1849 – 1851 ks. Walenty Kawecki

1851 – 1855 ks. Aleksander Winczakiewicz

1855 – 1872 ks. Józef Gawroński

1872 – 1883 ks. Kazimierz Wnorowski

1883 – 1893 ks. Paweł Sawicki

1897 – 1914 ks. Aleksander Kluczyński

1914 – 1918 ks. Ludwik Gawroński

1918 – 1936 ks. Wacław Niemierowski

1936 – 1939 ks. Józef Pawłowski

1939 – 1945 ks. Jan Jaroszewicz

1945 – 1951 ks. Szczepan Sobalkowski

1951 – 1956 ks. Zygmunt Pilch

1956 – 1958 ks. Szczepan Sobalkowski

1958 – 1962 ks. Ludwik Szafrański

1962 – 1979 ks. Stanisław Włudyga

1979 – 1982 ks. Władysław Łydka

1982 – 1994 ks. Stanisław Czerwik

1994 – 1998 ks. Marian Florczyk

1998 – 2005 ks. Kazimierz Gurda

2005 – 2006 ks. Jerzy Ostrowski

2006 – 2012 ks. Władysław Sowa

2012 – 2013 ks. Grzegorz Kaliszewski

2013 – 2023 ks. Paweł Tambor

2023 – ks. Adam Perz