Zasady korzystania z zasobów biblioteki

  1. Prawo do wypożyczania książek mają: alumni, pracownicy naukowi WSD, kapłani i siostry zakonne. Osoby świeckie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie w czytelni w godzinach pracy biblioteki po okazaniu dokumentu tożsamości oraz wpisaniu się zeszytu odwiedzin.
  2. Biblioteka dysponuje katalogiem internetowym i kartkowym. Wszystkie pozycje wydane po roku 2000 znajdują się w katalogu komputerowym. Pozostałych należy szukać w obu katalogach.
  3. Istnieje możliwość wykonania kopi kserograficznych książek i czasopism wydanych po roku 1950 w cenie: format A4 – 0,3 zł; format A3 – 0,6 zł.
  4. Z książek i czasopism wydanych w latach 1801 – 1950 czytelnik może wykonać zdjęcia własnym aparatem cyfrowym w cenie 0,2 zł/ zdjęcie.
  5. Ze zbiorów specjalnych (np. starodruki, rękopisy) mogą korzystać osoby pracujące naukowo (po okazaniu stosownego pisma) we środy. Czytelnik jest zobowiązany: wypełnić tradycyjny rewers i złożyć go z tygodniowym wyprzedzeniem.