Kieleckie Studia Teologiczne
Kielce Theological Studies
Rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002
ISSN 1730-072X
Wydawnictwo „Jedność” Kielce

strona internetowa: http://www.wsd.kielce.pl/kst

Najbliższy numer „Kieleckich Studiów Teologicznych” przewidziany na rok 2018 w części tematycznej będzie poświęcony zagadnieniom związanym z tajemnicą i działaniem Ducha Świętego. Chcemy w ten sposób powiązać refleksję teologiczną z tematem roku duszpasterskiego w Polsce. Zapraszamy również do publikacji artykułów na inne tematy, dla których przewidziana jest rubryka „Varia” oraz do nadsyłania recenzji i sprawozdań z konferencji naukowych lub seminariów. Autorów pragnących zgłosić publikację swego artykułu prosimy o nadsyłanie propozycji tematów do końca maja 2018 roku.

Informujemy ponadto, że najnowszy numer Kieleckich Studiów Teologicznych będzie przygotowany za pośrednictwem open journal systems, który umożliwia całościowe zarządzanie i kontrolę procesu wydawniczego. Stąd autorów artykułów prosimy o zgłaszanie ich za pośrednictwem strony internetowej: http://ojs.academicon.pl/index.php/kst .

Adres Redakcji:
ul. Jana Pawła II nr 7
25-025 Kielce
kstredakcja@kielce.opoka.org.pl

Informacja o wersji pierwotnej:
Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa.
Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych” istniejącej od r. 2013 zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery „Kieleckich Studiów Teologicznych”. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.

Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.

BazHum_logo-page-002