Schronisko dla bezdomnych

Każdy z nas jest powołany, aby okazywać miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Papież Franciszek mówi, że każdy z nas może, a nawet powinien podjąć konkretne dzieła miłosierdzia. W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach istnieje Kleryckie Koło Miłosierdzia im. bł. Piotra Frassatiego do  którego należy wiele placówek. Koło Miłosierdzia zajmuje się szerzeniem dzieł miłosierdzia przez czyny okazywane drugim, dobre słowo i przede wszystkim modlitwę, bowiem każdy z nas jest wezwany do pomocy drugiemu człowiekowi.

Chrystus powiedział do św. Siostry Faustyny: „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy- czyn, drugi- słowo, trzeci- modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.” ( Dz.742)  

Diakoni i alumni naszego seminarium duchownego uczęszczają do różnych placówek, aby tam spotykać się z drugim człowiekiem i okazywać mu pomoc. Są to dzieci, młodzież, dorośli, starsi, więźniowie, chorzy, niepełnosprawni. Każda placówka posiada własną specyfikę posługi  Jednym z nich jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta znajduje się na ulicy Żeromskiego 36a w Kielcach. Podczas pobytu w schronisku pensjonariusze mają zapewnione utrzymanie, opiekę lekarską i terapię. Towarzystwo pomaga także w uregulowaniu spraw osobistych, mieszkaniowych, zatrudnienia oraz w powrocie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Podopiecznym placówki oferujemy nie tylko naszą obecność i wsparcie poprzez rozmowę, ale przede wszystkim zapewniamy ich o obecności Chrystusa w ich życiu, oraz wspólnie modlimy się, wzbogacając nasze spotkania modlitewne grą na gitarze i wspólnym śpiewem.  W placówce pełnimy posługę przy okolicznościowych Mszach Świętych. W okresie Adwentu wspólnie spożywamy wieczerzę wigilijną i śpiewamy kolędy. W okresie Wielkiego Postu co piątek prowadzimy Drogę Krzyżową, a także wspólnie adorujemy Krzyż. W maju wspólnie modlimy się Litanią Loretańską, w czerwcu natomiast modlimy się Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W październiku prowadzimy Nabożeństwa Różańcowe, a także organizujemy wieczory filmowe. W tej placówce swój czas i  pomoc okazuje ośmiu kleryków.

Dla kleryków jest to doskonała okazja, aby spotkać się z drugim człowiekiem, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. To doświadczenie pomaga alumnom w ich przygotowaniu do pełnienia  w przyszłości posługi kapłańskiej, wśród różnych ludzi.