Być może zastanawiasz się czy masz powołanie do kapłaństwa i w jaki sposób to rozeznać?

Sądzę, że właśnie w tej chwili dokonuje się rzecz najważniejsza: myślisz o tym. Wielu ludziom nawet taka myśl nie przebiegnie przez głowę, ale Ty się zastanawiasz czy mógłbyś całe swoje życie poświęcić na służbę Bogu i bliźniemu. Oczywiście, muszę Ci powiedzieć, że nie istnieje jakaś jedna oznaka, która przesądzałaby o tym, że masz powołanie, ale można wskazać kilka objawów, które mogą o tym świadczyć.

Przede wszystkim, aby rozeznać powołanie trzeba być człowiekiem wiary, to znaczy mieć żywą relację z Jezusem Chrystusem. Ta żywa relacja z Chrystusem w sposób szczególny będzie przejawiać się poprzez modlitwę. Bez modlitwy jest raczej niemożliwe rozpoznanie tego czy Pan mnie powołuje. Jeśli w swoim sercu czujesz to wezwanie ze strony Chrystusa, jeśli myśl o kapłaństwie jest coraz silniejsza, pytaj Chrystusa na modlitwie, co jest Jego wolą względem Ciebie? Postaraj się również przeczytać książki, w których znajdziesz świadectwa ludzi powołanych. Być może będzie to pomocne w rozeznaniu własnego powołania. Ta żywa relacja z Chrystusem będzie przejawiać się także w regularnym korzystaniu z sakramentu Pojednania i Pokuty oraz Komunii świętej.

Kolejnym objawem, który może świadczyć o powołaniu jest umiłowanie słowa Bożego i Liturgii. Życie kapłańskie przejawia się przede wszystkim właśnie w tym, że głosi się słowo Boże i sprawuje się święte tajemnice zawarte w Liturgii Kościoła. Myślę, że kolejnym objawem powołania do kapłaństwa jest pragnienie prowadzenia takiego życia jakiego wzór widzisz w życiu świętych kapłanów np. św. Jana Pawła II, św. Jana Marii Vianneya, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Rzeczą ważną, która pomoże ci poznać to, czy Bóg chce, abyś był kapłanem jest również rozmowa z osobą, która ma pewne doświadczenie w dziedzinie rozeznawania powołania. Dlatego warto być może wziąć udział w rekolekcjach prowadzonych przez Seminarium Duchowne lub zakony, podczas których będziesz mógł porozmawiać z kompetentną osobą.

Oczywiście te wszystkie znaki, o których pisałem mogą być oznaką powołania, ale i one nie dadzą ci pewności co do jego autentyczności. Najważniejszy krok, który trzeba wykonać to zaufanie Jezusowi Chrystusowi i pójście za tym głosem, który rodzi się w twoim wnętrzu. Miej w swoim sercu jedynie tę pewność, że Bóg jest dobry i pragnie dawać człowiekowi tylko dobre rzeczy. On nigdy Cię nie zawiedzie. Każdy z nas jako chrześcijanin na mocy chrztu otrzymuje od Boga powołanie, ważne jest, by je odkryć, bo nie ma nic piękniejszego niż życie zgodne z wolą Boga.

 

Ks. Dr Adam Wilczyński

Ojciec Duchowny Alumnów w WSD w Kielcach do 2022r.