Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

1. POWSTANIE
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 05 grudnia 1996 r. w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach – Wydział I Cywilny.

2. CELE STOWARZYSZENIA

  • modlitwa za powołanych i o nowe powołania;
  • tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i sprawy powołań;
  • ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia…) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa;
  • w miarę możliwości – praca społeczna na rzecz Seminarium lub ofiary materialne.

3. CZŁONKOSTWO – OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE
Kto może należeć do „Grona Przyjaciół WSD w Kielcach?
Osoby pełnoletnie, które złożą pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, a także dzieci (za zgodą rodziców!).
W sposób szczególny zachęcamy do współpracy z Seminarium:

  • rodziny księży, alumnów, sióstr zakonnych i ministrantów;
  • chorych i cierpiących (bezcenny skarb ich modlitw i cierpienia!)
  • wszystkich wrażliwych na sprawę powołań i tych, którym leży na sercu dobro naszego Seminarium.

Formy uczestnictwa i zobowiązania:
1. Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc
2. Sympatyk Seminarium – może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz – w miarę możliwości – postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium. Nie płaci żadnej składki obowiązkowej!
Przywileje:
Za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków – żywych jak i zmarłych – modli się codziennie nasze Seminarium. W ich intencji jest odprawiana Msza Św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Każdy Przyjaciel otrzyma legitymację. Ponadto każdy Przyjaciel i Sympatyk Seminarium otrzyma 2 razy do roku „List do Przyjaciół” informujący o życiu w Seminarium.

4. JAK ZOSTAĆ PRZYJACIELEM LUB SYMPATYKIEM?
Należy przesłać na adres Stowarzyszenia deklarację, w której trzeba podać następujące dane:
1. imię i nazwisko; 2. data urodzenia; 3. parafia; 4. adres; 5. zaznaczyć czy chce być Przyjacielem, czy Sympatykiem?; 6. podpis własnoręczny lub – w przypadku dzieci – jednego z rodziców, lub wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy klikając tutaj.

5. ADRES
STOWARZYSZENIE „GRONO PRZYJACIÓŁ WSD W KIELCACH”
Ul. Jana Pawła II, 7
25-025 KIELCE

6. STAN AKTUALNY (14.11.2022)
Stowarzyszenie liczy 4442 członków, w tym 4054 przyjaciół i 388 sympatyków. W 203 parafiach istnieją Parafialne Grona Przyjaciół WSD (minimum 10 osób). Najliczniejsze są w parafiach: Krajno – 122, Morawica – 89 i Rembieszyce – 82.