Przyjęcie stroju duchownego, popularnie zwane „obłóczynami”, jest dla alumnów dniem bardzo radosnym. Mimo iż nie wiąże się ono z żadną nową posługą, stanowi swoistą cezurę w formacji seminaryjnej, od tej pory bowiem kleryk fizycznie prezentuje się już jako osoba duchowna. Zgodnie z dawną tradycją naszego seminarium, alumni trzeciego roku zostali obłóczeni 8 grudnia – w dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, święto patronalne naszej uczelni. Uroczystej Mszy świętej z pobłogosławieniem stroju duchownego przewodniczył biskup Andrzej Kaleta; wygłosił on także homilię.

Jak często podkreślają duszpasterze, sutanna jest zewnętrznym znakiem duchowej przemiany człowieka, jego życia oddanego na służbę Chrystusa. W tym roku sutannę przyjęło trzech alumnów:

alumn Zidane Adriss z archidiecezji Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej

alumn Mariusz Kwaśniak z parafii Irządze

alumn Ulrich Monomany z archidiecezji Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej.

Nowi alumni sutannowi polecają się naszym modlitwom

alumn Michał Ciszek