Grono Przyjaciół Seminarium jest stowarzyszeniem działającym na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Zrzesza ono ludzi dobrej woli, którzy troszczą się o nowe powołania do kapłaństwa oraz wspierają nasz dom. Nasza wspólnota zaś w każdy I czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele seminaryjnym p.w. Trójcy Świętej modli się podczas Eucharystii za wszystkich żywych i zmarłych dobroczyńców naszego seminarium.

Istnieją dwie formy uczestnictwa w Gronie Przyjaciół:

Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc
Sympatyk Seminarium – może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz – w miarę możliwości – postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium.

Aby włączyć się czynnie w działalność Grona Przyjaciół, należy wypełnić poniższy formularz.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Parafia (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane)

  Data urodzenia (wymagane)

  Członkostwo (wymagane)

  PrzyjacielSympatyk

  Wypełnienie i przesłanie formularza jednocześnie oznacza, że:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie Grono Przyjaciół Seminarium przy Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach moich danych osobowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.

  Składki członkowskie można wpłacać u swojego Ks. Proboszcza, na furcie WSD lub bezpośrednio na konto:
  Grono Przyjaciół Seminarium
  ul. Jana Pawła II 7
  25-025 Kielce
  nr konta: 78 1910 1019 2001 5138 3121 0001