logo-page-001

REDAKCJA CZASOPISMA „OBECNI”

 

Patronat:

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Redaktor naczelny:

Grzegorz Wnuk

Kolegium redakcyjne:

  • Artur Dzwonek
  • Michał Ciszek

Opiekun Redakcji:

ks. dr hab. Rafał Dudała

Adres Redakcji:

Redakcja „Obecni”
ul. Jana Pawła II  7
 25-025 Kielce

Kontakt:

obecni.wsd.kielce@gmail.com