logo-page-001

 

REDAKCJA CZASOPISMA „OBECNI”

 

Patronat:

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Redaktor naczelny:

Maciej Żywot

Kolegium redakcyjne:

Grzegorz Petrus

Tomasz Pytlarz

Mariusz Kwaśniak 

Opiekun Redakcji:

ks. dr hab. Rafał Dudała

Adres Redakcji:

Redakcja „Obecni”
ul. Jana Pawła II  7
 25-025 Kielce