Stare

HISTORIA SEMINARYJNEGO KOŚCIOŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W miejscu obecnego kościoła seminaryjnego w Kielcach istniał szpital Świętej Trójcy dla ubogich i niedołężnych mężczyzn, a przy nim kaplica, w której raz w roku, w dni krzyżowe, odprawiana była Msza święta, gdy przychodziła tu procesja z kolegiaty. Kilkanaście lat później powstało probostwo szpitalne; proboszczem był jeden z wikariuszów kolegiackich. Proboszcz był zobowiązany odprawić co tydzień trzy msze za fundatorów, mieć pieczę nad ubogimi i wykładać im zasady wiary. Ubodzy mieli żyć pobożnie, odmawiać różaniec i pod groźbą ekskomuniki bywać w kolegiacie na naukach. Jałmużnę mogli zbierać tylko przy drzwiach kaplicy, nie wolno zaś im było włóczyć się po mieście; codziennie mieli śpiewać Bogarodzicę. W 1644 roku został zbudowany kościół pw. Trójcy Świętej, dwa lata później konsekrowany przez bp. Piotra Gembickiego. Na bocznych ścianach kościoła znajdowały się obrazy bogacza i Łazarza oraz posiłku Jezusa z ubogimi. Szpital i zabudowania proboszczowskie przylegały z obu stron do kościoła.

W 1726 r. po powstaniu Seminarium Duchownego probostwo zostało związane z jego uposażeniem. Każdy regens seminarium miał być odtąd proboszczem szpitalnym Świętej Trójcy. Kościół Świętej Trójcy stał się kościołem seminaryjnym. Nadal jednak zachowano obowiązek utrzymywania w szpitalu 12 ubogich – mężczyzn i kobiet. Po 1865 r. szpital został zupełnie od seminarium odłączony.

DSC06315Ołtarz główny kościoła ufundowany został około 1725 r. przez bp. krakowskiego Konstantego Szaniawskiego. W ołtarzu znajduje się obraz Trójcy Świętej, po bokach zaś posągi świętych Atanazego i Augustyna.

Do kościoła seminaryjnego uczęszczają obecnie wierni z różnych parafii miasta.
W niedziele i święta nakazane msze sprawowane są o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00; w dni powszednie o godz. 6.45 i 18.00 (w każdy czwartek o godz. 6.45 – msza w języku łacińskim). W kościele odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Rektorem kościoła Trójcy Świętej jest na mocy prawa każdy rektor Wyższego Seminarium Duchownego, obecnie – ks. dr Paweł Tambor. Na wniosek rektora biskup powierza tę funkcję jednemu z księży wykładowców. Od 2006 r. wykonuje ją ks. Tadeusz Gacia. Posługę liturgiczną pod kierunkiem sacelana pełnią alumni WSD.