WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

„PÓJDŹCIE ZA MNĄ, A UCZYNIĘ WAS RYBAKAMI LUDZI. ONI NATYCHMIAST ZOSTAWILI SIECI I POSZLI ZA NIM.” (MT 4, 19-20)

 • Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…
 • Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…
 • to zapraszamy Cię do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach są zarazem studentami Wydziału Teologii KUL. Dlatego rozpoczęcie studiów Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach wiąże się zarówno z rozmową kwalifikacyjną przeprowadzoną z przełożonymi WSD w Kielcach, jak i wynikiem rekrutacji na Wydziale Teologii KUL.

 

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

I termin rekrutacji został już otwarty i trwa do 10 sierpnia br.

 Termin rozmowy kwalifikacyjnej z przełożonym w WSD w Kielcach przed zgłoszeniem się w systemie rekrutacyjnym KUL należy ustalić osobiście. Zachęcamy, aby uczynić to jak najwcześniej, nawet przed skompletowaniem wszystkich dokumentów. O pozostałych krokach kandydat zostanie poinformowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej i uzyska niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach.

Kandydaci w systemie elektronicznym KUL mogą się rejestrować w następujących terminach:

5 maja – 11 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (stara matura i matura uzyskana za granicą).

5 maja – 17 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (nowa matura i matura międzynarodowa IB).

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2020/2021):

 1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
 2. Życiorys
 3. Opinia Księdza Proboszcza
 4. Opinia Katechety
 5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
 6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
 7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
 8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
 9. 3 zdjęcia
 10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji w systemie rekrutacyjnym KUL:

 1. Skan świadectwa maturalnego.

 

Informacja dla kandydatów niemogących dokonać rejestracji w I terminie naboru (do 17 sierpnia)
i zgłaszających się później:

Kandydaci, którzy nie zdążą się zarejestrować do 17 sierpnia lub zgłoszą się w terminie po I naborze, powinni zgłaszać się z dokumentami do przełożonych WSD w Kielcach. Po rozmowie kwalifikacyjnej z przełożonymi (termin do ustalenia osobiście), kandydat zarejestruje się w tzw. wolnym naborze.

Rejestracja elektroniczna na studia w KUL w wolnym naborze możliwa jest w terminie od 30 sierpnia br. do 4 października br.

Kurs wstępny kandydaci na I rok rozpoczynają 7 września br. o godz. 13.00.

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych.

Informacje na temat terminów rekrutacji obowiązujących na studiach jednolitych magisterskich na Wydziale Teologii KUL można znaleźć pod linkiem: http://kandydat.kul.pl/calendary/studia-i-stopnia-i-jednolite-magisterskie/

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: -41-368-02-96; strona internetowa: www.wsd.kielce.pl

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
Ks. dr Paweł Tambor