Profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach:

ks. bp dr Florczyk Marian

urodzony w 1954 roku, pochodzi z parafii Kielce – Dyminy, doktor nauk społecznych, prowadzi wykłady z Nauki Społecznej Kościoła (rok V).

ks. bp dr Kaleta Andrzej

urodzony w 1957 roku, pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku Zdroju, doktor nauk humanistycznych, prowadzi wykłady z misjologii (rok IV).

ks. prof. dr hab. Witczyk Henryk

urodzony w 1955 roku, pochodzi z parafii Kurzelów, kapelan Jego Świątobliwości, KHK, profesor doktor habilitowany teologii, licencjusz nauk biblijnych, prowadzi wykłady z teologii biblijnej (rok VI).

ks. dr hab. Gacia Tadeusz, prof. KUL

urodzony w 1961 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie, KHK, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologia klasyczna), prowadzi lektorat z języka łacińskiego (rok I, II i III).

ks. dr hab. Jagiełło Jarosław, prof. UPJPII

urodzony w 1958 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Kielcach (Bazylika Katedralna), KHK, prof. nadzwyczajny doktor habilitowany filozofii, prowadzi wykłady z antropologii człowieka (rok I) oraz  wykłady i ćwiczenia z historii filozofii (rok II).

ks. prof. dr hab. Kantyka Przemysław

urodzony w 1968 roku, pochodzi z parafii św. Wojciecha w Kielcach, KKW, profesor doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady z zagadnień ekumenicznych (rok VI) oraz seminarium naukowe z teologii dogmatycznej.

ks. dr hab. Kuligowski Roman

urodzony w 1948 roku, pochodzi z parafii Sokołowiec (diecezja legnicka), KHK, doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z teologii moralnej (rok V).

ks. dr hab. Radziszewski Stefan

urodzony w 1971 roku, pochodzi z parafii Kazimierza Mała, KHK, doktor teologii i nauk humanistycznych, prowadzi konwersatoria z literatury polskiej (rok I), literatury światowej (rok II) i literatury religijnej (rok II).

ks. dr hab. Borto Paweł

urodzony w 1969 roku, pochodzi z parafii Busko-Zdrój, KHK, doktor teologii, prowadzi wykłady z religiologii (rok II), chrystologii fundamentalnej (rok III), eklezjologii fundamentalnej (rok III), teologii laikatu (rok V) oraz seminarium naukowe z teologii fundamentalnej.

ks. dr hab. Czerkawski Jarosław

urodzony w 1968 roku, pochodzi z parafii Goleniowy, KHK, doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady z pedagogiki (rok II), dydaktyki (rok III), metodyki katechezy (rok IV i V), ćwiczenia z metodyki katechezy (rok IV) i seminarium naukowe z teologii pastoralnej – katechetyki.

ks. dr hab. Dudała Rafał, prof. UJK

urodzony w 1975 roku, pochodzi z parafii Masłów, doktor habilitowany nauk społecznych (w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji), doktor teologii i magister nauk humanistycznych, prowadzi konwersatorium z Katolickiej nauki społecznej i Społecznej myśli Jana Pawła II (rok IV)

ks. dr Górski Szymon

urodzony w 1979 roku, pochodzi z parafii Daleszyce, doktor teologii, prowadzi wykłady z patrologii (rok III i IV).

ks. dr hab. Hołda Miłosz

urodzony w 1979 roku, pochodzi z parafii Proszowice, doktor filozofii, magister teologii, prowadzi wykłady z wstępu do filozofii (rok I), historii filozofii (rok I), teorii poznania (rok I).

ks. dr Jędrzejczyk Grzegorz

urodzony w 1975 roku, pochodzi z parafii Świętomarz, KHK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii dogmatycznej: trynitologii (rok III), protologii (rok IV) oraz metodologii teologii (rok III).

ks. dr hab. Kowalski Marcin, prof. KUL

urodzony w 1977 roku, pochodzi z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach, doktor habilitowany nauk biblijnych, prowadzi wykłady ze Starego Testamentu (rok III, IV i V).

ks. dr Kowalski Mirosław

urodzony w 1981 roku, pochodzi z parafii Piekoszów, doktor teologii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z liturgiki (rok I, II, III).

ks. dr Gocel Tomasz

urodzony w 1973 roku, pochodzi z parafii Jasionna, KHK, doktor nauk humanistycznych, magister teologii, prowadzi wykłady z historii Kościoła Powszechnego (rok I i II) i historii Kościoła w Polsce (rok II).

ks. dr Nowak Jan

urodzony w 1963 roku, pochodzi z parafii Miechów, KKM, doktor teologii, licencjat nauk biblijnych, prowadzi wykłady ze Starego Testamentu (rok III), z Nowego Testamentu (rok III, IV i V) i ćwiczenia z Nowego Testamentu (rok III i V), wykłady z homiletyki (rok VI) oraz seminarium naukowe z homiletyki.

ks. dr Perz Adam

urodzony w 1963 roku, pochodzi z parafii Dobrzeszów, KKK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii moralnej (rok III i IV), teologii moralnej – spowiednictwo (rok VI) i ćwiczenia z teologii moralnej – spowiednictwo (rok VI).

ks. dr Rak Mariusz

urodzony w 1970 roku, pochodzi z parafii Motkowice, KHK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii małżeństwa i rodziny (rok VI).

ks. dr Rokita Marcin 

urodzony w 1983 roku, pochodzi z parafii Kościelec, KKK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii pastoralnej fundamentalnej i szczegółowej (rok IV, V, VI). 

ks. dr hab. Siemieniec Tomasz

urodzony w 1975 roku, pochodzi z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie, KHM, doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady z historii i geografii biblijnej (rok I), wstępu ogólnego do Pisma Świętego (rok II), Biblii w przepowiadaniu (rok IV), ćwiczenia ze Starego Testamentu (rok III, IV i V), Nowego Testamentu (rok IV), zajęcia z metodyki pracy naukowej – proseminarium (rok III) i seminarium naukowe z duszpasterstwa biblijnego.

ks. dr Starczewski Karol

urodzony w 1978 roku, pochodzi z parafii bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie, magister psychologii i doktor teologii, prowadzi wykłady z  psychologii pastoralnej (rok VI).

ks. dr hab. Tambor Paweł

urodzony w 1976 roku, pochodzi z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach, KHK, doktor filozofii, magister teologii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z logiki z elementami semiotyki (rok I), filozofii Boga (rok I),  metafizyki (rok I), ogólnej metodologii nauk (rok II), filozofii przyrody (rok II).

ks. dr Tkaczyk Paweł

urodzony w 1969 roku, pochodzi z parafii Radoszyce – diec. radomska, KHK, doktor historii sztuki, prowadzi konwersatorium z historii sztuki (rok V).

ks. dr Wąsik Wojciech

urodzony w 1967 roku, pochodzi z parafii Gliwice (diecezja gliwicka), KHW, doktor prawa kanonicznego, magister teologii, prowadzi wykłady z prawa kanonicznego (rok III, IV i V).

ks. dr Wieczorek Sebastian

urodzony w 1976 roku, pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju, doktor teologii, prowadzi konwersatoria z administracji kościelnej (rok VI) i prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej (rok VI).

ks. dr Wilczyński Adam

urodzony w 1977 roku, pochodzi z parafii Strawczyn, KHK, doktor teologii, prowadzi konwersatorium z teologii duchowości (rok V) i lektorat z języka greckiego (rok I).

ks. dr Zegan Karol

urodzony w 1968 roku, pochodzi z parafii Książ Mały, KHK, doktor teologii, prowadzi wykłady z pedagogiki specjalnej (rok III) i ćwiczenia z metodyki katechezy (rok V).

ks. mgr Olejarczyk Michał

urodzony w 1978 roku, pochodzi z parafii Bożego Ciała w Busku-Zdroju, magister teologii i muzykologii, prowadzi ćwiczenia z muzyki kościelnej (rok I, II, III, IV, V i VI) oraz zajęcia ze śpiewu dla niechórzystów i śpiewu dla chórzystów.

ks. dr Sztandera Leszek

urodzony w 1964 roku, pochodzi z parafii Łosień, doktor teologii, prowadzi ćwiczenia z teologii dogmatycznej (rok V).

ks. prof. dr hab. Dyk Stanisław

urodzony w 1967 roku, pochodzi z parafii Bodzentyn,  KHK, profesor doktor habilitowany teologii KUL, prowadzi wykłady i ćwiczenia z homiletyki (rok V).

ks. prof. dr hab.  Żądło Andrzej

urodzony w 1953 roku, KHK, profesor nauk teologicznych na Uniwersytecie Śląskim, prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z liturgiki (rok IV, V, VI). 

o. dr hab. Strumiłowski Jan OCist

doktor habilitowany teologii dogmatycznej, prowadzi wykłady z teologii dogmatycznej (rok III i V).

dr Kaleta-Witusiak Małgorzata 

prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej i rozwojowej (rok I i II).

mgr Januchta Leszek

prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego (rok I i II).

mgr Sobocki Sławomir

prowadzi lektorat z języka angielskiego (rok I, II i III).

mgr Niezgoda Anna

prowadzi lektorat z języka włoskiego ( rok I, II i III).