Profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach:

ks. dr hab. Paweł Borto

urodzony w 1969 roku, pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju, KHK, doktor hab. teologii, prowadzi wykłady z teologii fundamentalnej i filozofii religii oraz seminarium naukowe.

ks. dr hab. Jarosław Czerkawski

urodzony w 1968 roku, pochodzi z parafii Goleniowy, KHK, doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady z dydaktyki katechezy, metodyki katechezy, teologii pastoralnej szczegółowej i katechetyki fundamentalnej oraz ćwiczenia z dydaktyki katechezy i katechetyki.

ks. dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK

urodzony w 1975 roku, pochodzi z parafii Masłów, doktor habilitowany nauk społecznych (w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji), doktor teologii i magister nauk humanistycznych, prowadzi konwersatorium z katolickiej nauki społecznej.

ks. dr Marek Dumin

urodzony w 1984 roku, pochodzi z parafii Kluczewsko, doktor teologii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z teologii moralnej oraz zajęcia z savoir vivre’u.

ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

urodzony w 1967 roku, pochodzi z parafii Świętomierz, KHK, profesor doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z homiletyki.

bp dr Marian Florczyk

urodzony w 1954 roku, pochodzi z parafii Kielce – Dyminy, doktor nauk społecznych, prowadzi wykłady z katolickiej nauki społecznej.

ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL

urodzony w 1961 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie, KHK, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologia klasyczna), prowadzi lektorat z języka łacińskiego.

ks. dr Tomasz Gocel

urodzony w 1973 roku, pochodzi z parafii Jasionna, KHK, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, magister licencjusz teologii, prowadzi wykłady z historii Kościoła.

mgr Małgorzata Goławska

prowadzi lektorat z języka włoskiego.

ks. dr Szymon Górski

urodzony w 1979 roku, pochodzi z parafii Daleszyce, doktor teologii, prowadzi wykłady z patrologii.

ks. dr hab. Miłosz Hołda

urodzony w 1979 roku, pochodzi z parafii Proszowice, doktor habilitowany filozofii, magister teologii, prowadzi wykłady z  historii filozofii, metafizyki i filozofii Boga.

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

urodzony w 1958 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Kielcach (parafia katedralna), KHK, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany filozofii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z historii filozofii i filozofii człowieka.

mgr Leszek Januchta

prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego.

ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk

urodzony w 1975 roku, pochodzi z parafii Świętomarz, KHK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii dogmatycznej.

bp dr Andrzej Kaleta

urodzony w 1957 roku, pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju, doktor nauk humanistycznych, magister licencjusz teologii, prowadzi wykłady z misjologii.

dr Małgorzata Kaleta-Witusiak

prowadzi zajęcia z psychologii.

ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka

urodzony w 1968 roku, pochodzi z parafii św. Wojciecha w Kielcach, prałat KKW, profesor doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady z ekumenizmu.

ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

urodzony w 1977 roku, pochodzi z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach, doktor habilitowany nauk biblijnych, prowadzi wykłady ze Starego i Nowego Testamentu.

ks. dr Mirosław Kowalski

urodzony w 1981 roku, pochodzi z parafii Piekoszów, doktor teologii, prowadzi wykłady z liturgiki.

mgr inż. Arkadiusz Miller

prowadzi ćwiczenia z edukacji medialnej

ks. dr Jan Nowak

urodzony w 1963 roku, pochodzi z parafii Miechów, KKM, doktor teologii, licencjat nauk biblijnych, prowadzi wykłady z Pisma Świętego i homiletyki.

ks. mgr Michał Olejarczyk

urodzony w 1978 roku, pochodzi z parafii Bożego Ciała w Busku-Zdroju, magister teologii i muzykologii, prowadzi ćwiczenia z muzyki kościelnej i emisji głosu oraz zajęcia ze śpiewu dla niechórzystów i chórzystów.

ks. dr Adam Perz

urodzony w 1963 roku, pochodzi z parafii Dobrzeszów, KKK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii moralnej.

ks. dr hab. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 roku, pochodzi z parafii Kazimierza Mała, KHK, doktor habilitowany teologii, doktor nauk humanistycznych, prowadzi konwersatoria z języka polskiego.

ks. dr Mariusz Rak

urodzony w 1970 roku, pochodzi z parafii Motkowice, KHK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii małżeństwa i rodziny.

ks. dr Marcin Rokita

urodzony w 1983 roku, pochodzi z parafii Kościelec, KHK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii pastoralnej fundamentalnej.

ks. dr Stanisław Sadowski

urodzony w 1982 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Kielcach (parafia katedralna), doktor teologii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z Nowego Testamentu.

ks. dr hab. Tomasz Siemieniec

urodzony w 1975 roku, pochodzi z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie, KHM, doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady ze wstępu ogólnego do Pisma Świętego, Biblii w przepowiadaniu, ćwiczenia ze Starego i Nowego Testamentu, zajęcia z metodyki pracy naukowej – proseminarium i seminarium naukowe.

mgr Sławomir Sobocki

prowadzi lektorat z języka angielskiego.

ks. dr Karol Starczewski

urodzony w 1978 roku, pochodzi z parafii bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie, magister psychologii i doktor teologii, prowadzi wykłady z  psychologii pastoralnej.

o. dr hab. Jan Strumiłowski OCist.

doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady z teologii dogmatycznej.

ks. dr Leszek Sztandera

urodzony w 1964 roku, pochodzi z parafii Łosień, doktor teologii, prowadzi ćwiczenia z teologii dogmatycznej.

ks. dr hab. Paweł Tambor

urodzony w 1976 roku, pochodzi z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach, KKK, doktor hab. filozofii, magister teologii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z logiki, metodologii nauk, filozofii przyrody, wstępu do filozofii, etyki ogólnej i stosowanej.

ks. dr Paweł Tkaczyk

urodzony w 1969 roku, pochodzi z parafii Radoszyce – diec. radomska, KHK, doktor historii sztuki, prowadzi wykład ze sztuki kościelnej.

ks. dr Sebastian Wieczorek

urodzony w 1976 roku, pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju, doktor prawa kanonicznego, prowadzi wykłady z administracji kościelnej i prawa wyznaniowego.

ks. dr Adam Wilczyński

urodzony w 1977 roku, pochodzi z parafii Strawczyn, KHK, doktor teologii, prowadzi wykłady z teologii duchowości i teologii laikatu, lektorat z języka greckiego, wykłady i ćwiczenia ze spowiednictwa.

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

urodzony w 1955 roku, pochodzi z parafii Kurzelów, kapelan Jego Świątobliwości, KHK, profesor doktor habilitowany teologii, licencjusz nauk biblijnych, prowadzi wykłady z teologii biblijnej.

ks. dr Karol Zegan

urodzony w 1968 roku, pochodzi z parafii Książ Mały, KKK, doktor teologii, prowadzi wykłady z katechetyki specjalnej oraz ćwiczenia z metodyki i dydaktyki katechezy.

ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło

urodzony w 1953 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Kielcach (parafia katedralna), KHK, profesor doktor habilitowany teologii, prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z liturgiki.