Zobacz sam, zapytaj sam

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie (2 Tm 1, 6).

Aby usłyszeć, jak wygląda formacja w praktyce i zadać nurtujące Cię pytania, skorzystaj z zaproszenia na
organizowane przed nas rekolekcje.

Plan dnia alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

05:30 – POBUDKA, PORANNA TOALETA

Klerycy wstają o 05:30, następnie mają pół godziny na toaletę poranną.

06:00 – MODLITWY PORANNE, MEDYTACJA

Alumni rozpoczynają dzień w kaplicy pacierzem. Następnie rozmyślają nad fragmentem Ewangelii przewidzianym na dany dzień.

06:30 – MSZA ŚWIĘTA

Spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem podczas Eucharystii jest centralnym punktem każdego dnia.
W poniedziałki sprawowana jest Msza święta z jutrznią, a w piątki w języku łacińskim.

07:15 – ŚNIADANIE

Po Mszy świętej klerycy udają się do refektarza, by tam spożyć śniadanie.

07:40 – PORANNA KAWA

Przed wykładami alumni mają czas na przygotowanie się do wykładów lub/i chwilę wolnego, np. na poranną kawę.

08:00 – WYKŁADY

Czas od 08:00 do 13:10 wypełniają wykłady i ćwiczenia.

13:15 – MODLITWY POŁUDNIOWE

Po wykładach alumni udają się do kaplicy na modlitwy południowe. Składają się na nie: rachunek sumienia, „Anioł
Pański” (w okresie wielkanocnym „Regina Caeli”), modlitwy w intencji dobroczyńców i członków Grona Przyjaciół
Seminarium oraz o nowe powołania do kapłaństwa. W środy odmawiana jest modlitwa południowa z Liturgii Godzin.

13:25 – OBIAD

Klerycy wraz z przełożonymi spożywają obiad w refektarzu. Rozpoczyna się i kończy modlitwą odmawianą przez seniora alumnów.

W piątek obiad jest spożywany w milczeniu dla uczczenia pasji Jezusa Chrystusa.

13:45 – 15:30/16:00 – CZAS WOLNY

Po obiedzie klerycy mają możliwość wyjścia poza gmach seminarium na spacer, zakupy czy sport.
Ten czas poświęcają także na sprzątanie budynku. W tym czasie alumni wypełniają również swoje inne obowiązki, tzw. oficja roczne, przydzielone im przez przełożonych zadania na cały rok formacyjny.

16:00 – SILENTIUM STUDIORUM

Czas na naukę i przygotowanie do zajęć.

17:30/18:00 – MODLITWY W KAPLICY

Najczęściej klerycy gromadzą się wtedy na czytaniu duchowym bądź nieszporach czy nabożeństwach miesięcznych (maj, czerwiec i październik).

18:30 – KOLACJA

Ostatni posiłek dnia spożywany wraz z przełożonymi w refektarzu.

18:50 – CZAS WOLNY

Alumni ten czas mogą wykorzystać na spotkania w pokojach, bądź też na rekreację – grę w piłkę na sali
gimnastycznej, ćwiczenia na siłowni, a w cieplejsze dni – jazdę na rowerze czy bieganie. Ten moment w ciągu dnia wykorzystują również na sprzątanie budynku, m.in. seminaryjnego kościoła Trójcy Świętej.

20:30/20:45 – MODLITWY WIECZORNE

Alumni kończą dzień wspólnotową modlitwą w kaplicy. Od jej zakończenia obowiązuje silentium sacrum, czyli święte milczenie aż do porannej Mszy świętej.

W poniedziałki i środy modlitwy wieczorne są indywidualne. Alumni mają możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 21:00 – 22:00.

21:00 –22.30 – WIECZORNA TOALETA, GASZENIE ŚWIATEŁ, SPOCZYNEK