Plan dnia

Plan dnia alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

IMG_1748

05:30 – POBUDKA, PORANNA TOALETA
Klerycy wstają o 05:30, następnie mają pół godziny na toaletę poranną.


IMG_1763

06:00 – MODLITWY PORANNE, MEDYTACJA
Alumni na dobre rozpoczynają dzień w kaplicy pacierzem. Następnie, przez ok. 20 min. rozmyślają nad fragmentem Ewangelii przewidzianym na dany dzień.


IMG_1789

06:30 – MSZA ŚWIĘTA
Spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem podczas Eucharystii to centralny punkt każdego dnia. W poniedziałki sprawowana jest Msza święta z jutrznią, a w piątki (podobnie jak i wszystkie modlitwy tego dnia) – w języku łacińskim.


IMG_1841

07:20 – ŚNIADANIE
Po Mszy świętej klerycy udają się do refektarza, by tam spożyć śniadanie.


IMG_1854

07:40 – PORANNA KAWA
Przed wykładami alumni w swoich pokojach piją „poranną kawę”.


IMG_1644

08:00 – WYKŁADY
Czas od 08:00 do 13:10 w seminarium wypełniają wykłady i ćwiczenia, podczas których alumni rozwijają swoją formację intelektualną.


IMG_1887

13:15 – MODLITWY POŁUDNIOWE
Po wykładach alumni udają się do kaplicy na modlitwy południowe. Składają się na nie rachunek sumienia, „Anioł Pański” (w okresie wielkanocnym „Regina Caeli”), modlitwy w intencji dobroczyńców seminarium oraz w różnych potrzebach. W środy odmawiana jest modlitwa południowa z Liturgii Godzin.


IMG_1883

13:25 – OBIAD
Klerycy wraz z przełożonymi spożywają obiad w refektarzu. Rozpoczyna się i kończy modlitwą odmawianą przez seniora alumnów. W piątek podczas obiadu obowiązuje milczenie – klerycy wsłuchują się wtedy w odczytywany tekst lektury duchowej.


IMG_8792

13:45 – CZAS WOLNY
Po obiedzie klerycy mają możliwość wyjścia poza gmach seminarium na spacer. Muszą jednak powrócić do 15:30. Ten czas to także sprzątanie budynku. Na korytarzach można spotkać młodszych kleryków zmywających korytarze.


IMG_1891

15:30 – PODWIECZOREK
Po powrocie ze spaceru istnieje możliwość spożycia podwieczorku na refektarzu.


IMG_1870

16:00 – SILENTIUM STUDIORUM
Jest to czas, kiedy alumni uczą się i przygotowują do najbliższych wykładów czy kolokwiów.


IMG_1656

18:00 – MODLITWY W KAPLICY
Najczęściej klerycy gromadzą się wtedy na czytaniu duchowym bądź nieszporach. Jednak w październiku, maju i czerwcu czas ten przewidziany jest na odprawienie nabożeństw miesięcznych.


IMG_1668

18:30 – KOLACJA
Ostatni posiłek dnia spożywany wraz z przełożonymi w refektarzu.


IMG_1703

18:50 – CZAS WOLNY
Alumni ten czas mogą wykorzystać na spotkania w pokojach, bądź też na rekreację – grę w piłkę na sali gimnastycznej, ćwiczenia na siłowni, a w cieplejsze dni – jazdę na rowerze czy bieganie.


IMG_1724

20:00 – CZAS NA NAUKĘ
Klerycy przygotowują się do najbliższych wykładów.


IMG_1740

20:30 – MODLITWY WIECZORNE
Alumni kończą dzień wspólnotową modlitwą w kaplicy. Od tego momentu obowiązuje silentium sacrum, czyli święte milczenie, które obowiązuje do zakończenia Mszy świętej następnego dnia. W poniedziałki i środy modlitwy wieczorne są indywidualne.


IMG_1760

21:00 –22.00
WIECZORNA TOALETA, GASZENIE ŚWIATEŁ, PÓJŚCIE SPAĆ


scroll to top