Ognisko misyjne

W Seminarium „zapłonęło” Ognisko Misyjne

logo-ognisko(2)-page-001Ksiądz Biskup Jan Piotrowski dnia 30.12.2014 roku powołał Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej. W odpowiedzi na to wezwanie w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach zainaugurowało swoją działalność Ognisko Misyjne, które jest kontynuacją istniejącego od wielu lat Kleryckiego Koła Misyjnego. Celem ogniska jest modlitwa za misjonarzy pochodzących z naszej diecezji oraz propagowanie idei misyjnej. Inicjatywa ta będzie też pogłębiać wiedzę alumnów na temat misji, gdyż wszyscy na mocy chrztu świętego jesteśmy misjonarzami, jak pisał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio.

Pierwsze spotkanie Ogniska Misyjnego miało miejsce w piątek 23 stycznia 2015 r.  Naszym opiekunem jest ks. Prefekt Łukasz Zygmunt. Przynależność do ogniska misyjnego zadeklarowało 24 alumnów. Na pierwszym spotkaniu wybrany został Zarząd Ogniska, w osobach animatorów, skarbnika, animatora modlitwy oraz opiekuna powstającej sali misyjnej. Zostały też poświęcone różańce misyjne, na których będziemy się modlić za misjonarzy. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Podczas spotkań omawiamy sprawy bieżące oraz plany na najbliższy czas. Następnie udajemy się do kaplicy seminaryjnej, gdzie podczas adoracji modlimy się słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa za Misyjne Dzieło Kościoła oraz w papieskiej intencji misyjnej podanej na dany miesiąc. Tego dnia składamy także ofiary na sfinansowanie edukacji kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Peru i na Madagaskarze, w ramach akcji AdoMis, czyli „adopcji” misyjnych seminarzystów. Ponadto, gromadzimy się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie w intencji misjonarzy.KKM 2014 Logo

W ramach naszej działalności, włączyliśmy się w akcję rozprowadzania kalendarzy misyjnych oraz braliśmy udział w zbiórce funduszy w czasie niedzieli „Ad gentes” 1 marca br. Opracowaliśmy też plakat informujący o nabożeństwach I-ch piątków miesiąca w intencji misji. Nasze plany na najbliższy czas to: przygotowanie wkładki diecezjalnej do czasopisma „Misje dzisiaj”, wyjazd kleryków do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, w celu zapoznania się z jego działalnością, wyjazd na czerwcowy IV Krajowy Kongres Misyjny, organizacja spotkań z misjonarzami oraz stała lektura prasy misyjnej. Modernizujemy także tablicę informacyjną Ogniska i czynimy starania o zorganizowanie w Seminarium sali misyjnej.

Zachęcamy wszystkich diecezjan do wspierania Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej poprzez modlitwę i ofiary, aby na wszystkie krańce świata dotarło orędzie Jezusa Chrystusa   o zbawieniu.

Wojciech Rutczyński – alumn I roku WSD w Kielcach


Ognisko Misyjne podczas VII Diecezjalnej Pielgrzymki Róż Żywego Różańca

do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Kielcach.

IMG_1432W sobotę 3 października w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyła się VII Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca, która zgromadziła ponad 5 tysięcy osób. Ognisko misyjne działające przy naszym seminarium także włączyło się w organizację tego spotkania.

Alumni przygotowali specjalne stoisko z “gadżetami misyjnymi”: książkami, folderami i różańcami. Musimy pamiętać, że geneza Róż Żywego Różańca jest ściśle związana z misjami. Bp. Jana podkreślił w sobotniej homilii, że główną intencją, jaką powinni podejmować członkowie Róż Różańcowych jest modlitwa za misje, bo to właśnie dlatego została założona Wspólnota Róż Żywego Różańca.

Podczas spotkania głos zabrali misjonarze pochodzący z naszej diecezji: s. Judyta Bożek pracująca w Kongo i ks. Marek Bzinkowski pracujący na Jamajce. Mówili o swojej pracy, codziennym życiu, a także trudnościach związanych z ewangelizacją.

Po zakończonej Mszy Świętej ks. Łukasz Zygmunt – Dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej oraz opiekun naszego ogniska wygłosił konferencję na temat: „Geneza i powstanie Róż Żywego Różańca”

W miesiącu październiku – podczas modlitwy różańcowej pamiętajmy  o misjonarzach i misjonarkach na całym świecie, a szczególnie o tych pochodzących z naszej diecezji.


DSC_0046

Misyjny wyjazd w Pieniny

W dniach 9 – 11 października 2015 r. klerycy należący do Ogniska Misyjnego wybrali się do Szczawnicy, aby  opracować plan pracy na najbliższy rok akademicki a także, żeby  zintegrować się z  nowymi osobami, które dołączyły do ogniska.

Czytaj więcej

 

 

 

scroll to top