Kolegium redakcyjne:

Ks. Tomasz Siemieniec (WSD Kielce – KUL) – redaktor naczelny

Ks. Paweł Borto (WSD Kielce – KUL) – z-ca redaktora naczelnego

Ks. Adam Wilczyński (WSD Kielce) – sekretarz redakcji

Członkowie redakcji:

ks. Bartłomiej Pieron (UP JP II – Kraków)

ks. Jarosław Czerkawski (WSD Kielce – KUL)

ks. Rafał Dudała (WSD Kielce – UJK Kielce)

ks. Miłosz Hołda (WSD Kielce – UP JP II Kraków)

ks. Marcin Kowalski (WSD Kielce – KUL)

ks. Władysław Sowa (WSD Kielce)

ks. Paweł Tambor (WSD Kielce – KUL)

redaktor językowy: Joanna Pisiewicz

redaktor języka angielskiego: Kalina Iwanek-Malinowska

Rada Naukowa:

 1. prof. Flavio Felice (Papieski Uniwersytet na Lateranie)
 2. dr hab. Stanisław Hałas (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
 3. prof. Janusz Ihnatowicz (emeryt. prof. Uniwersytetu św. Tomasza – Houston USA)
 4. dr hab. Witold Janocha (KUL)
 5. dr hab., prof. UKSW Roman Kuligowski (UKSW Warszawa)
 6. dr hab. Piotr Łabuda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 7. dr hab. Julisław Łukomski (emeryt. prof. AŚ w Kielcach i WSD w Kielcach)
 8. dr hab., prof. UKSW Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
 9. prof. Rocco Pezzimenti (Libera Università Maria Ss. Assunta w Rzymie)
 10. dr hab. Mieczysław w Rusiecki (emeryt. prof. AŚ w Kielcach i WSD w Kielcach)
 11. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL (KUL Lublin)