Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to co niemożliwe, staje się możliwe, to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 2744)

 

Modlitwa to najbardziej intymne spotkanie człowieka ze swoim Stwórcą. W niej to właśnie człowiek dziękuje Bogu za wszelkie otrzymane od Niego dary, ale także zwraca się z prośbami swego serca. 

Bo jak mówi św. Augustyn, to: „modlitwa jest kluczem do nieba. Póki będziesz wytrwały w modlitwie, możesz być pewien, że nie oddali się od ciebie Jego miłosierdzie. Ten, kto potrafi się dobrze modlić, potrafi także dobrze żyć”.

Ale ta modlitwa jest też zanoszona w Kościele – wspólnocie ludzi wierzących. Jeśli więc pragniesz, by w Twojej intencji modliło się więcej osób, szczególnie alumni Wyższego Seminarium Duchownego to napisz nam swoje dziękczynienie lub prośbę do Boga. Będziemy modlić się wraz z Tobą!

A Ty jak możesz się odwdzięczyć? Również modlitwą! Modlitwą za nas kleryków, profesorów i przełożonych naszego Seminarium, byśmy wytrwali w wierze i naszym powołaniu.

Piszcie… pomódlmy się razem.