Kleryckie Koło Powołaniowe Quo vadis

Od kilkunastu lat w Seminarium istnieje Kleryckie Koło Powołaniowe Quo vadis. Opiekunami koła byli: ks. Tomasz Rusiecki, ks. Andrzej Żądło, ks. Adam Perz, ks. Mirosław Kowalski a obecnie jest nim ks. Prefekt Kamil Banasik.

Podstawowym zadaniem alumnów skupionych w Kole jest modlitwa i troska o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów: Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,38). Powołania nie znajduje się tak po prostu; po zastanowieniu się i przeanalizowaniu różnych dróg, jest ono odpowiedzią Bogu na Jego głos otrzymany na modlitwie. Dlatego też w każdy poniedziałkowy wieczór w kaplicy seminaryjnej modlimy się o nowe powołania do służby w Kościele. Przez modlitwę chcemy błagać o nowe powołania, przede wszystkim te dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego, ale także dla zakonów i krajów misyjnych, gdzie przedstawiciele Diecezji Kieleckiej każdego dnia i w różnych warunkach wypowiadają Chrystusowi swoje tak. Ponadto pragniemy ogarnąć wszystkie parafie naszej diecezji i ich społeczności oraz rodziny, aby stawały się pierwszą szkołą wiary, miłości i powołania dla młodego człowieka.

Alumni tworzący Koło Powołaniowe prowadzą wiele ciekawych inicjatyw:

  • cieszące się dużą popularnością spotkania Zostań klerykiem na weekend,
  • cotygodniowe modlitwy o powołania w kaplicy seminaryjnej,
  • świadectwa powołaniowe na dniach seminaryjnych, pielgrzymkach, rozprowadzanie obrazków i folderów powołaniowych z modlitwą o powołania wśród wiernych naszej diecezji.
  • Klerycka Piesza Pielgrzymka,
  • Sztafeta powołaniowa
  • Rekolekcje powołaniowe i dni skupienia
  • Spotkania z maturzystami oraz różnymi grupami diecezjalnymi

 

Mamy nadzieję, że poprzez naszą systematyczną modlitwę i skromną działalność dokładamy naszą cegiełkę do wielkiego dzieła powołaniowego, które jest realizowane w Kościele na całym świecie, bo żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało (Mt 9,37).