Kleryckie Koło Powołaniowe Quo vadis

Od kilkunastu lat w Seminarium istnieje Kleryckie Koło Powołaniowe Quo vadis. Opiekunami koła byli: ks. Tomasz Rusiecki, ks. Andrzej Żądło, ks. Adam Perz, ks. Mirosław Kowalski a obecnie jest nim ks. Kamil Banasik.

Podstawowym zadaniem alumnów skupionych w Kole jest modlitwa i troska o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów: Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,38). Powołania nie znajduje się tak po prostu; po zastanowieniu się i przeanalizowaniu różnych dróg, jest ono odpowiedzią Bogu na Jego głos otrzymany na modlitwie. Dlatego też w każdy poniedziałkowy wieczór w kaplicy seminaryjnej modlimy się o nowe powołania do służby w Kościele. Przez modlitwę chcemy błagać o nowe powołania, przede wszystkim te dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego, ale także dla zakonów i krajów misyjnych, gdzie przedstawiciele Diecezji Kieleckiej każdego dnia i w różnych warunkach wypowiadają Chrystusowi swoje tak. Ponadto pragniemy ogarnąć wszystkie parafie naszej diecezji i ich społeczności oraz rodziny, aby stawały się pierwszą szkołą wiary, miłości i powołania dla młodego człowieka.

Alumni tworzący Koło Powołaniowe prowadzą wiele ciekawych inicjatyw:

 • cieszące się dużą popularnością spotkania Zostań klerykiem na weekend,
 • cotygodniowe modlitwy o powołania w kaplicy seminaryjnej,
 • głoszą świadectwa powołaniowe na dniach seminaryjnych, pielgrzymkach,
 • rozprowadzają obrazki i foldery powołaniowe z modlitwą o powołania wśród wiernych naszej diecezji,
 • Zorganizowali Klerycką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę,
 • Sztafetę powołaniową,
 • Rekolekcje powołaniowe i dni skupienia,
 • Spotkania z maturzystami oraz różnymi grupami diecezjalnymi,
 • Duchową Adopcję Kleryka.

 

Mamy nadzieję, że poprzez naszą systematyczną modlitwę i skromną działalność dokładamy naszą cegiełkę do wielkiego dzieła powołaniowego, które jest realizowane w Kościele na całym świecie, bo żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało (Mt 9,37).

Za Koło Powołaniowe wraz z ks. Kamilem Banasikiem odpowiedzialni są:

 • alumn Mateusz Smolarczyk
 • alumn Grzegorz Pacierz