Dnia 8 lutego 2024 roku do Domu Pana odszedł ks. dr Wojciech Wąsik, wieloletni wykładowca w naszym seminarium. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w poniedziałek 12 lutego o godz. 13.00, w kieleckiej bazylice katedralnej.
Ks. Wojciech Wąsik urodził się w Gliwicach w 1967 roku, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993. Od 2003 roku wykładał prawo kanoniczne w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Od 1998 roku pełnił także funkcję wiceoficjała sądu biskupiego w Kielcach. Zmarł w 57 roku życia i 31 roku kapłaństwa.
Dobremu Bogu polecajmy Zmarłego, prosząc dla niego o dar życia wiecznego.