29 czerwca, w uroczystość świętych Piotra i Pawła, w naszym seminarium tradycyjnie obchodziliśmy zakończenie roku akademickiego. Tym razem jednak żegnaliśmy także siostry boromeuszki, które od wielu lat pełniły posługę w naszym seminarium.

Uroczystej Mszy świętej sprawowanej w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława przewodniczył biskup Jan Piotrowski. Zarówno on, jak i ks. Adam Perz – rektor seminarium, wyrazili wdzięczność wobec sióstr za liczne lata posługiwania w kieleckim WSD. Początki obecności w naszym seminarium sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza sięgają 1992 roku, gdy biskup Stanisław Szymecki zdecydował o utworzeniu u nas domu zakonnego. W tym roku zostaje on zlikwidowany na mocy decyzji matki generalnej zgromadzenia z powodu zmniejszającej się liczby sióstr boromeuszek. Siostry Dawida i Romualda przebywały w naszym seminarium – odpowiednio – od 1997 i 1999 roku, pracując w kancelarii i w kuchni seminaryjnej. W dowód uznania za tę wieloletnią pracę, na prośbę zarządu biskup wręczył siostrom medale za zasługi dla diecezji kieleckiej.

alumn Michał Ciszek