Kapłan naszej diecezji, ksiądz profesor Przemysław Kantyka pochodzący z parafii św. Wojciecha w Kielcach, po raz kolejny został wybrany na dziekana Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nowa kadencja obejmie lata 2024-2028. W kieleckim WSD ksiądz Kantyka prowadzi wykłady z ekumenizmu.

Powierzajmy w modlitwie nowo wybranego dziekana i podejmowane przez niego prace.

alumn Michał Ciszek