Wydarzeniem wieńczącym rok akademicki 2020/21 była Msza Święta 30.06.21r. o godzinie 11.00. Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski przewodniczył Mszy Świętej, koncelebrowali ją biskupi: Marian Florczyk i Andrzej Kaleta i ks. dr hab. Paweł Tambor ks. Wojciech Skorupa i ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.

W homilii Biskup Ordynariusz mówił o roli i przebiegu wychowania przyszłych pokoleń kapłanów w Seminarium, właściwie pojmowanej odpowiedzialności wychowawców za alumnów i wyborze drogi rozwoju zależnym od współpracy z łaską Bożą.

Na końcu Liturgii diakon Marcel Musiał przytoczył osiągnięcia wykładowców WSD Kielce i życzył alumnom i diakonom, postępowania wg Bożych zamysłów podczas wakacji.

al. Paweł Skóra