Po raz 296 rozpoczęliśmy nowy rok akademicki! Inaugurację roku akademickie 2022/23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach rozpoczęła uroczysta Msza św. sprawowana w bazylice katedralnej pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Piotrowskiego.
Szczególnym patronem naszej modlitwy stał się dzisiaj św. Jan Kanty, którego liturgiczne wspomnienie przeżywamy w Kościele 20 października.
W homilii ks. biskup wskazał na św. Jana Kantego, że na obranej drodze „nie chciał niczego zdobyć dla siebie, ale gorąco i niezmordowanie pragnął, by wiara i rozum wznosiły go do Boga”. Dalsza część uroczystości odbyła się w auli seminaryjnej im. Biskupa Czesława Kaczmarka. Wykład inauguracyjny „Idea i teologia ojczyzny w testach Mszału Pawła VI” wygłosił ks. prof. Andrzej Żądło.
Rok akademicki rozpoczęło 23 alumnów, w tym 5 zostało uroczyście przyjętych do grona studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
Oficjalnie alumnami pierwszego roku WSD w Kielcach stali się:
  • Olaf Rabiej z parafii Ducha Świętego w Kielcach
  • Grzegorz Pacierz z parafii Ducha Świętego w Kielcach
  • Michał Ciszek z parafii św. Faustyny w Kłucku 
  • Jakub Stela z parafii św. Józefa Oblubieńca w Krakowie-Nowej Hucie (archidiec. krakowska)
  • Artur Dzwonek z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie.