Realizując jeden z uczynków miłosierdzia, jakim jest odwiedzanie chorych, w dniu 24 marca alumni roku I i II odwiedzili Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. W należącej do placówki kaplicy prowadziliśmy rozważania do stacji Drogi Krzyżowej oraz posługiwaliśmy przy Eucharystii, którą sprawował dyrektor ośrodka, ks. Sylwester Robak. Po zakończeniu modlitw udaliśmy się w odwiedziny do mieszkających na miejscu chorych i niepełnosprawnych. Ze swojej strony musimy przyznać, że ilekroć wracamy do tego miejsca, jesteśmy pod wrażeniem spokoju i pogody ducha ludzi przebywających w piekoszowskim Domu dla Niepełnosprawnych. Pomimo brzemienia chorób i lat, nie przestają oni cieszyć się życiem i angażować się w nie w takiej mierze, w jakiej jest to dla nich możliwe. Możliwość spotkania się z nimi, wysłuchania ich, za każdym razem jest ubogacającym doświadczeniem i zmusza do refleksji nad naszym własnym podejściem do życia i wykorzystywania darów otrzymanych z ręki Boga.

al. Michał Ciszek