„Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce…” 1 czerwca, z okazji VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę, wraz seminarzystami z całej Polski udaliśmy się do Częstochowy, by zawierzyć swe życie i powołanie Matce Chrystusa. Zgromadziło się około tysiąca czterystu alumnów, zarówno z seminariów diecezjalnych, jak i zakonnych.

O godzinie dziesiątej zebraliśmy się w częstochowskiej archikatedrze, gdzie powitał nas metropolita częstochowski, abp Wacław Depo. Po słowie wstępnym ks. Przemysława Kwiatkowskiego, rektora gnieźnieńskiego WSD, zabrał głos biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. W wygłoszonej przez siebie konferencji omawiał on zagadnienie służby w życiu chrześcijanina, a szczególnie kapłana. Nawiązując do 1 Kor 4, 2, zaznaczał, że dobrym sługą nie jest ten, kto czyni bardzo wiele, ale ten który wolę swego pana wypełnia wiernie – a zatem, o jakości służby chrześcijańskiej świadczy to, na ile jest ona zgodna z nakazami Ewangelii i nauczania Kościoła. Przywołał on także fragmenty Nowego Testamentu mówiące o uniżeniu Chrystusa: słynny hymn z drugiego rozdziału Listu do Filipian oraz scenę umycia przez Jezusa nóg Apostołom. Biskup podkreślał, iż Chrystus stanowi dla nas, wierzących, wzór postawy wobec naszych bliźnich – pomimo faktu, iż ani dla Apostołów, ani dla współczesnego człowieka wzajemna służba nie wydaje się być intuicyjna lub atrakcyjna. Spotkanie w archikatedrze zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadził biskup pomocniczy archidiecezji Częstochowskiej Andrzej Przybylski. Naszą modlitwę kontynuowaliśmy podczas przejścia do bazyliki jasnogórskiej. W trakcie procesji odmówiliśmy różaniec z okolicznościowymi rozważaniami oraz odśpiewaliśmy Litanię loretańską. W bazylice na Jasnej Górze uczestniczyliśmy we mszy świętej sprawowanej w języku łacińskim, której przewodniczył i na której homilię wygłosił kard. Lazarus You Heung-sik, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Duchowieństwa. Po zakończeniu Eucharystii abp Wacław Depo dokonał przygotowanego na tę okazję aktu zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Podczas wszystkich kolejnych punków towarzyszył nam abp Wojciech Polak, prymas Polski.

alumn Michał Ciszek