W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok formacji!
30 września 2022 r. – w liturgiczne wspomnienie św. Hieronima – Mszy świętej w naszej kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup ordynariusz Jan Piotrowski.
 
Wspominając patrona tego dnia zachęcał, aby w kolejnym roku poznawania Boga i siebie, mieć zawsze w sercu Słowo Boże. Mówił: „Niech ono otwiera nas na dar powołania, które jest darem Bożej miłości. Potrzeba by światowe bitwy tego knotka w was nie zagasiły, czego wam wszystkim tu obecnym ze szczerego serca życzę”.
 
Hieronim jest przykładem doskonałego połączenia wiary z nauką oraz życia duchowego z życiem intelektualnym. Stąd, nieprzypadkowo wzywamy jego orędownictwa u początku roku akademickiego. Owocem jego pracy jest Biblia łacińska zwana Wulgatą. Właśnie tę Wulgatę św. Hieronima przekłada w XVI wieku na język polski jezuita Jakub Wujek.
 
Przed nami nowy rok formacji duchowo intelektualnej. Wszystkich profesorów i kleryków naszego seminarium powierzamy Waszej modlitwie! Niech Duch Święty wzbudza w sercach młodych szczere poszukiwanie prawdy i zdobywanie mądrości życia!
 
 
al. Maciej Żywot