20 października 2022 roku alumni naszego seminarium uczestniczyli wraz z księżmi seniorami
i siostrami albertynkami w nabożeństwie różańcowym, które odbyło się w Domu Księży
Emerytów w Kielcach. W modlitwie dziękowaliśmy za ich wieloletnią posługę duszpasterską
oraz prosiliśmy o dar nowych i świętych powołań do służby Bogu w Kościele. Modliliśmy się
także w intencji księży i alumnów naszego seminarium duchownego.
Po różańcu mieliśmy okazję zamienić kilka słów z księżmi emerytami, którzy chętnie dzielili się
wspomnieniami z okresu swej aktywności duszpasterskiej oraz udzielali cennych wskazówek
odnośnie do posługi kapłańskiej.

Al. Michał Ciszek