Liturgia z jednej strony stanowi formę modlitwy, będącą efektem tradycji i wiary Kościoła, z drugiej zaś zrozumienie sensu i pochodzenia formuł i gestów liturgicznych stanowi pomoc w budowaniu świadomej wiary i dojrzałości duchowej. Świadomi znaczenia liturgii w życiu Kościoła, chętnie przyjęliśmy kolejną grupę ministrantów, która w dniach od 5 do 7 maja uczestniczyła w kursie dla ceremoniarzy diecezji kieleckiej, odbywającym się w naszym seminarium. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy ks. Mateusza Szostaka. Ministranci nie tylko nabywali wiedzę i przystąpili do egzaminu, ale również wraz z alumnami uczestniczyli w modlitwie i posiłkach; wysłuchali także nauk rekolekcyjnych.

W sobotę 6 maja w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława nasi goście mieli okazję asystować przy uroczystej mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, ks. Pawła Tambora. W swojej homilii nawiązał on do postaci apostołów Filipa i Bartłomieja, których wspomnienie obchodziliśmy w tym dniu:

„W jednym z fragmentów Ewangelii Jezus mówi do słuchających Go: «Biada tobie Korozain! Biada tobie Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i popiele by się nawróciły» (Mt 11, 21). Jakie cuda Jezus ma na myśli? Wydaje się, że jednym z nich było właśnie powołanie Filipa i Brtłomieja, pochodzących z Betsaidy (por. J 1, 44-50). Czytając Ewangelię przekonujemy się, że człowiek, który podąża za głosem Boga, służy Mu, rzeczywiście staje się z czasem znakiem dla ludzi, którzy go otaczają, znakiem działania Boga w życiu człowieka. Jan Ewangelista pisze, że gdy Grecy chcieli spotkać się z Jezusem, poprosili o to Filipa: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa» (J, 12, 21). Również wy – alumni i ceremoniarze – dajecie takie świadectwo poprzez swoją obecnosć przy ołtarzu i swoją posługę liturgiczną”.

30 września, po otrzymaniu błogosławieństwa biskupa, kandydaci oficjalnie zostaną ceremoniarzami. Zadaniem ceremoniarza jest przygotowywanie liturgii i dbanie o jej właściwy przebieg. Jest on wezwany do stałego wzrastania w życiu duchowym oraz do modlitwy poprzez spełnianie czynności liturgicznych.

al. Michał Ciszek