Rzekł do niego: Pójdź za Mną!

On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim.

(Łk 5, 27-28)

 

Jeżeli odczuwasz, że JEZUS kieruje właśnie do CIEBIE słowa „Pójdź za Mną!” i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom…

Jeżeli zachwyca Cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…

To zapraszamy Cię do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach!

 

Od 21 lipca trwa rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym KUL.

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

Podczas niej kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach.

 

Od 06 września rozpoczyna się kurs wstępny dla kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i potrzebnych dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Kandydaci Rekrutacja do WSD.

 

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: 41 368 02 96;

e-mail: pawel.tambor@gmail.com