Wielki Czwartek to pierwszy dzień świętego Triduum Paschalnego, w trakcie którego Kościół wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 6 kwietnia obchodziliśmy pamiątkę ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami, w trakcie której ustanowił dwa sakramenty: kapłaństwo i eucharystię. Uroczystej Mszy świętej, sprawowanej dla szczególnego uczczenia tych wydarzeń, przewodniczył i homilię wygłosił biskup Jan Piotrowski. W trakcie sprawowania Najświętszej Ofiary powtórzył on symboliczny gest Jezusa, polegający na obmyciu nóg dwunastu mężczyznom. Czynność ta ma obrazować nakaz Jezusa, by Jego uczniowie unikali zaszczytów i wyrabiali w sobie cnotę pokory. Na zakończenie liturgii przeszliśmy z Najświętszym Sakramentem do „ciemnicy”, na pamiątkę pojmania Jezusa przez oprawców i uwięzienia Go w trakcie Jego procesu przed Sanhedrynem.

al. Michał Ciszek