W poniedziałek 19 czerwca gościliśmy u siebie pochodzącego z Małogoszcza arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego, obecnie nuncjusza apostolskiego w Ghanie. Wraz z członkami seminaryjnego zarządu sprawował on mszę świętą w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława – tej samej, w której ongiś modlił się jako alumn. W wygłoszonej przez siebie homilii podzielił się doświadczeniami swej apostolskiej działalności w Afryce.

alumn Michał Ciszek