W dniach 25-26 listopada przeżywaliśmy Misyjny Dzień Skupienia. W trakcie tego czasu modlitwy i milczenia gościł w naszym seminarium Sekretarz Generalny Papieskiej Unii Misyjnej, pochodzący z Wietnamu o. prof. Dinh Anh Nhue Nguyen OFM Conv, który wygłosił dla nas naukę rekolekcyjną.

Dzień skupienia rozpoczęliśmy nabożeństwem pokutnym, w trakcie którego odczytana została perykopa o obfitym połowie ryb i powołaniu Piotra z piątego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. „Piotr prosił Jezusa: 'Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny’ (Łk 5, 8). Jego reakcja wypływała z pokory. Każde powołanie musi być oczyszczane przez pokorę, przez przyznawanie się do bycia niegodnym, bycia grzesznikiem. Ta pokora powinna prowadzić nas także do wychwalania Bożego Miłosierdzia. To jest właśnie sens nabożeństwa pokutnego na rozpoczęcie każdego dnia skupienia” – mówił franciszkanin. „Pan Bóg powołuje, mimo iż wie, że dalej będziemy grzeszni” – dodaje.

Podczas konferencji o. Anh Nhue, w oparciu o teksty z Mk 3 i Mt 28, podkreślał, iż pierwszym zadaniem apostoła, przed głoszeniem Ewangelii i dokonywaniem egzorcyzmów, jest bycie z Jezusem („…ustanowił Dwunastu, aby mu towarzyszyli” – Mk 3, 14) i wierność nauce Chrystusa (por. Mt 28, 20). „Nie wolno nam przestać wsłuchiwać się w Słowo Boże. W przeciwnym razie może się okazać, że nie głosimy ludziom Chrystusa, ale jedynie swoje wyobrażenie na temat wiary i swój obraz Boga” – przestrzegał zakonnik.

W chwili pomiędzy modlitwami i spotkaniami w kaplicy mieliśmy możliwość usłyszeć od franciszkanina szczegóły na temat powstania i funkcjonowania Papieskiej Unii Misyjnej. Była to także okazja do zadawania pytań na temat jego działalności duszpasterskiej i misyjnej.

Zwieńczeniem dnia skupienia była Msza święta w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława. Sprawowaniu Najświętszej Ofiary przewodniczył i homilię wygłosił o. Anh Nhue. Nawiązując do Łk 21, 34-36, powiedział: „Istnieje ryzyko, że troski doczesne mogą nam przysłonić Boga. Bądźmy zatem przy Bogu, oddajmy mu się w całości poprzez nasze codzienne działanie, spełniajmy nasze zwykłe obowiązki na chwałę Bożą. Jest to mądrość, jaką Jezus zostawia nam na ostatni dzień roku liturgicznego”.

Po Mszy Świętej diakoni zostali włączeni przez o. Anh Nhue do Papieskiej Unii Misyjnej. Jej zadaniem jest wzbudzać w Kościele świadomość i gorliwość misyjną, ożywiać ducha braterstwa i misyjnej współpracy. Jak podkreślał na zakończenie Eucharystii ks. Łukasz Zygmunt, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej, nasza diecezja słynie z zaangażowania w działalność misyjną. W ubiegłym wieku bł. ks. Józef Pawłowski przyczyniał się do rozpalania w alumnach ducha misyjnego, księża diecezji kieleckiej tworzyli Kapłańską Unię Misyjną. W naszym seminarium istnieje także najstarsze ognisko misyjne o ponad stuletniej tradycji. Warto dodać, że obecny biskup Jan Piotrowski posiada wieloletnie doświadczenie jako misjonarz w Afryce i Ameryce Południowej. Wśród świeckich na wagę i potrzeby misji uwrażliwiał w minionym stuleciu sługa Boży Wojciech Piwowarczyk.

al. Michał Ciszek