Listopad to miesiąc pamięci i modlitwy za tych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do Ojca. To także czas na refleksję nad własnym życiem – nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Wdzięczni Bogu za tych, którzy mieli udział w kapłaństwie Apostołów, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada 2021 r. – w Bazylice Katedralnej polecaliśmy zmarłych Biskupów Diecezji Kieleckiej. Po Mszy Świętej odbyła się procesja do podziemi bazyliki, gdzie modlono się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych biskupów i kapłanów Kościoła kieleckiego. W podziemiach znajduje się siedem sarkofagów, w których spoczywają wszyscy kieleccy ordynariusze. Jako pierwszy w podziemiach kieleckiej katedry pochowany został bp Wojciech de Boża Wola Górski, pierwszy z ordynariuszy diecezji kieleckiej zmarły w 1818 r. Swoje groby mają tam także kolejni pasterze diecezji, biskupi – Maciej Majerczak, Tomasz Teofil Kuliński, Augustyn Łosiński, Czesław Kaczmarek, Jan Jaroszewicz i Kazimierz Ryczan.
 
Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele – niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.
 
Niech żyją na wieki w Panu+ 
 
al. Maciej Żywot