W dniach 12-13 marca nasza wspólnota seminaryjna przeżywała swój comiesięczny dzień skupienia. Poprowadził go pallotyn – ks. dr Jacek Wróbel. W wygłoszonych konferencjach wskazywał na potrzebę wrażliwości na Słowo Boże oraz odważne głoszenie Ewangelii, które powinny charakteryzować uczniów Chrystusa. Mówił o wartości modlitwy, dzięki której życie chrześcijanina staje się nieustannym zjednoczeniem ze Stwórcą. W czasie Mszy Świętej kaznodzieja zwrócił uwagę na rolę Kościoła, który w zamyśle Bożym jest domem dla wszystkich; domem w którym możemy doświadczać obecności naszego Mistrza. Współczesny świat potrzebuje świadectwa o Bogu. Homileta zauważył, że każdy kapłan powinien być przeniknięty duchem Ewangelii, aby świadectwem swojego życia wskazywać na Odkupiciela świata. Zwrócił także uwagę na potrzebę jedność, do której powinni dążyć wszyscy wierzący. 

 

al. Maciej Żywot