W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2 Tm 4, 7)

Po trudach nauki przyszedł dla nas czas zebrania plonów i zażycia wakacyjnego odpoczynku. 29 czerwca, z okazji zakończenia kolejnego roku nauki, w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława zgromadziliśmy się na uroczystej mszy świętej, w której przewodniczył biskup Jan Piotrowski. Na Eucharystii licznie zgromadzili się księża profesorowie wykładający w naszym seminarium.

„Koniec czerwca to czas wdzięczności Bogu i ludziom za kolejny rok nauki i wzrastania w powołaniu” – mówił w homilii biskup ordynariusz. „Tegoroczne zakończenie roku przeżywamy w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jeżeli cokolwiek wiemy o Apostołach, to wiedza ta dotyczy właśnie dzisiejszych patronów. Dzisiejsze czytania ujawniają nieco z bogactwa tych postaci. Liturgia łączy tych dwóch ludzi, choć zostali oni powołani w różnych okolicznościach. Swoją misję realizowali na różne sposoby, ich duchowe dojrzewanie miało różne etapy, znaczone momentami cierpień, zwątpień, nawróceń. Tym, co ich łączyło, była głęboka miłość do Chrystusa. Ich męczeństwo stanowiło zwieńczenie długiej drogi, na której uczyli się podążać za Chrystusem. Również w naszych czasach potrzebujemy tej autentyczności w powierzeniu swego życia Bogu. Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio podkreślał wagę świadectwa męczenników w głoszeniu wiary. Wyznanie z Drugiego Listu do Tymoteusza, które dziś usłyszeliśmy, jest wyrazem zaufania w ocalenie i zwycięstwo (por. 2 Tm 4, 8. 17-18). Szkoła wiary, którą przeżywamy z dzisiejszymi patronami, choć nie brak na niej prób i cierpienia, wiedzie do sukcesu (właściwie rozumianego). Dla nikogo z nas nie ma lepszej drogi, niż ta, po której pozwalamy się prowadzić Jezusowi Chrystusowi. Niech każdego dnia, również w czasie wakacji, towarzyszy nam Najświętsza Panna, z jej matczynym poleceniem skierowanym ku nam: Zróbcie wszystko, cokolwiek [mój Syn] wam powie (J 2, 5)”.

Po komunii senior alumnów, diakon Piotr Kozłowski, w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej złożył oficjalne podziękowania dla wykładowców i przełożonych za ich trud i zaangażowanie w naszą formację intelektualną i duchową.

Wraz z kolejnym rokiem akademickim zmienił się skład zarządu i wykładowców. Funkcję rektora obejmie ks. Adam Perz, dotychczasowy kanclerz Kurii Diecezjalnej. Zastąpi on ks. Pawła Tambora, który piastował swój urząd przez dekadę. Nowym prefektem alumnów w miejsce ks. Kamila Banasika zostanie ks. Marek Dumin. Wykłady w kieleckim WSD kończy ks. Roman Kuligowski, który przez wiele lat wykładał w naszym seminarium teologię moralną.

alumn Michał Ciszek