Z 20.05.22r. na 21.05.22r. klerycy wysłuchali konferencji ks. Prof. Wojciecha Zyzaka, kapłana diecezji bielsko-żywieckiej, pełniącego urząd Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2014-2020. W czasie majowego dnia skupienia. ks. Prof. Wojciech Zyzak zwrócił uwagę na współczesną trudność podejmowania decyzji przez młodych ludzi. Trzeba jasno odpowiedzieć na głos powołania.

Mówił o strachu odczuwanym przez człowieka myślącego o celu swojego życia. Chrześcijanin winien być w świecie, znakiem radości. Ks. rekolekcjonista podkreślił że miłosierdzie jakie chrześcijanie otrzymują w Sakramencie Pokuty i Pojednania jest tym większe im większe są winy penitenta.

al. Paweł Skóra