L.p. Data Temat referatu, posiedzenia, omawianej publikacji Referent, koordynator Zdjęcia, streszczenie,sprawozdanie,artykuł, prasowy, plakat
76. 12.03.2015r. Podział pracy przy opracowaniu broszury dotyczącej historii seminarium. ks. dr A. Kwaśniewski
75. 05.03.2015r. Geneza i struktury organizacyjne bernardynów do 1517 r.  o. dr A. Sitnik Plakat
74. 22.01.2015r. Dzieje Wyższego Seminarium Duchownego. J. Janicki
D.Dzienniak
Plakat
73. 08.01.2015r. Dzieje Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach ( XIX i XX wiek). D. BębenI. Kamiński  Plakat
72. 18.12.2014r. Dzieje Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (XVIII i XIX wiek). Członkowie Koła Historycznego  Plakat
71. 11.12.2014 r. Historia gospodarcza, społeczna i polityczna Afganistanu lat 1945-1979.  Brzoza S. Plakat
Prezentacja pracy magisterskiej
70. 04.12.2014r. Parafia Drugnia w czasach staropolskich – na podstawie książki: Parafie Gminy Pierzchnica. Zarys dziejów. Otwarcie pracowni Koła Historycznego. D. Bęben  Plakat
69. 20.11.2014r. Prezentacja książki Jesteśmy wspólnotą wiary. K. Wójcik  Plakat
68. 13.11.2014r. Historia miasta i parafii Szczekociny. W. Rutczyński
67. 29.10.2014r. Męczennicy wczesnochrześcijańscy. w: E. Wipszycka, Męczennicy, Kraków 1991. S. Brzoza
66. 18.10.2014r. Święto patronalne Koła Historycznego. Rektor – ks. dr Paweł Tambor
ks. dr A. Kwaśniewski
Relacja
65. 16.10.2014r. B. Wasiek, Sympozjum Historycznych Kół Naukowych. 1794 – 1939 – wojny, bitwy i potyczki widziane oczami współczesnej młodzieży.
w: „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta” 5 (2014), s. 232-233M. Medyński, Konferencja naukowa archiwistów kościelnych. Rubrycele i schematyzmy kościołów w Polsce
w: „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta” 5 (2014), s. 222-231
I. KamińskiM.Szostak
64. 2.10.2014r. Relacja z praktyk wakacyjnych w Miechowie. P.Kundera
P.Misztal
Relacja z praktyk – strona seminarium
Relacja z praktyk – strona parafii Miechów
63. 31.08. – 3.09.2014r. Wakacyjny wyjazd Koła Historycznego do Zakopanego ks. dr A. Kwaśniewski Relacja na stronie WSD
62. 23.06.2014r.godz. 16:45 Kolacja koła z Rektorem WSD ks. dr Pawłem Tamborem. Sprawozdanie z rocznej działalności koła. Rektor – ks. dr P. Tambor
ks. dr A. Kwaśniewski
 
61. 05.06.2014r.godz. 16:00 Przynależność administracyjna Miechowa w: Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej, red. ks. Jan Robak, Kielce 1999 M. Szostak Parafia Miechów
Diecezja kielecka
60. 21.05.2014r.godz. 19:00 Omówienie planu konferencji naukowej archiwistów kościelnych w Polsce. Przygotowanie do poprowadzenia wycieczki historycznej archiwistów kościelnych w gmachu seminarium. ks. dr A. Kwaśniewski PlakatArchiwumRelacja na stronie seminariumRelacja na stronie diecezji
59. 9.05.2014 r. godz. 16:00 Spotkanie z ks. prałatem Mirosławem Kaczmarczykiem – kustoszem Sanktuarium Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie ks. Rek.dr P. Tambor,ks. prał. M. Kaczmarczyk
 58. 8.05.2014 r.godz. 16:00 Dzieje zakonu Bożogorbców w Polsce (1428 – 1732) w: Zbigniew Pęckowski,Miechów, s.315-336 D. Olejarczyk
57. 24.04.2014 r.godz. 16:00 Dzieje zakonu Bożogorbców w Polsce (1163 – 1428) w: Zbigniew Pęckowski,Miechów, s.297-315 P.Kundera
56. 10.04.2014 r.godz. 16:00 Projekcja filmu Ciągle w drodze o ks. abp Szymeckim. Dyskusja. ks. dr A. Kwaśniewski
55. 28 – 30.03.2014 r. Objazd naukowy – Śladami świętych w Krakowie. ks. dr A. Kwaśniewski Relacja na stronie archiwum
Relacja na stronie seminarium
Relacja na stronie diecezji
Artykuł prasowy 
54. 27.03.2014 r.godz. 16:00 Ślady św. Brata Alberta w Krakowie. Literatura: A. Stelmach, Chmielowski Adam, w: Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, Poznań 1971, t. 2, s. 228-243.Sprawy organizacyjne dotyczące objazdu naukowego. P.Kundera
53. 13.03.2014 r.godz. 16:00 Żywot  św. Kingi. Literatura: M. Witkowska, Kinga, Kunegunda, w: Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, Poznań 1971, t. 1, s. 757-772 J. Suchecki
52. 27.02.2014 r.godz. 16:00 Ślady Św. Jana Kantego w Krakowie.Literatura: M. Rechowicz, Jan Kanty, w:Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, Poznań 1971, t. 1, s. 536-548. P. Misztal
51. 20.02.2014 r.godz. 16:00 Wybrane zagadnienia z książki – ks. R. Kufel,Kancelaria registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XX wieku, Zielona Góra 2005 D.Olejarczyk
50. 23.01.2014 r.godz. 16:00 Omówienie artykułu: ks.dr A. Kwaśniewski Rozwój sieci parafialnej i dekanalnej w diecezji kieleckiej w latach 1999-2013 w: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75 rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Kielce 2014, s. 91-113. P. Misztal
49. 9.01.2014 r.godz. 16:00 Omówienie artykułów: W. Kowalski, Drogą ewangelii, we wspólnocie Kościoła… Katolickie wezwania do nawrócenia religijnego w szesnastowiecznej Polsce, w:Rycerze, wędrowcy, kacerze, Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. B. Wojciechowski, W Kowalski, Kielce 2013, s. 263 – 277. D.Olejarczyk

Posiedzenia lata 2011-2013