Dnia 18 października w liturgii Kościoła wspominamy św. Łukasza, który jest patronem historyków. Swoje święto patronalne w tym dniu przeżywało Koło Historyczne działające w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. O godz. 9.00 członkowie koła wraz z Rektorem WSD – ks. dr Pawłem Tamborem i opiekunem ks. dr Andrzejem Kwaśniewskim zgromadzili się na wspólnej modlitwie brewiarzowej w kaplicy, aby prosić o błogosławieństwo Boże na czas pracy w nowym roku akademickim 2014/2015.
Następnie odbyło się posiedzenia przy kawie i herbacie, podczas którego omówiony został plan działania koła na najbliższy czas. Wytworzyła się również ciekawa dyskusja, podczas której wyciągnięto  wnioski co do dalszej pracy i wydajniejszego funkcjonowania koła. Ks. Rektor wyszedł z inicjatywą, aby stworzony został przez nas folder informacyjny o seminarium, w którym będą znajdowały się najważniejsze treści co do historii gmachu. Idea ta jest ważna, gdyż seminarium jest odwiedzane przez wielu gości, którzy bardzo często mówią, że czuć w nim ducha historii, dlatego folder będzie świetną pamiątką wizyty w naszej uczelni. Podczas rozmów pojawił się pomysł zorganizowania pielgrzymki do Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie dla tych wszystkich, którzy modlą się w kościele seminaryjnym p.w. Świętej Trójcy. Organizatorem wyjazdu będzie Ks. Rektor, a Koło Historyczne będzie odpowiedzialne za pomoc w jego organizacji.

Wśród uczestników spotkania byli również kandydaci na członków do naszego Koła Historycznego. 

 

Al. Mateusz Parobiec
Koło Historyczne