W sobotę 24 maja br. w progi naszego seminarium zawitali uczestnicy Konferencji Naukowej Archiwistów Kościelnych: Rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce. Rektor WSD w Kielcach ks. dr Paweł Tambor podczas inauguracji konferencji zaprosił uczestników na posiłek do refektarza seminaryjnego. W swoim przemówieniu wstępnym starał się również wykazać pewne podobieństwa pomiędzy archiwistyką a kosmologią, którą na co dzień się zajmuje.
      Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów 75. rocznicy założenia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Patronat honorowy nad tym spotkaniem objął Biskup Kielecki – Kazimierz Ryczan, Klasztor Klosterneuburg oraz Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski. Jednym z partnerów merytorycznych było Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach i Koło  Historyczne przy nim działające.

      Goście podczas wizyty w naszej Alma mater uczestniczyli w wyciecze historycznej po pełnym tajemnic i ciekawych dziejów gmachu naszego seminarium. Odwiedzili oni m.in: kaplicę św. Stanisława Kostki pochodzącą z dwudziestolecia międzywojennego, stąpali po najstarszych korytarzach pochodzących z 1727 roku, udali się do lectorium. Uczestnicy konferencji mieli również okazję poznać najwybitniejszych rektorów naszego seminarium, których portrety wiszą w sali przejściowej, która łączy najstarszą część budynku (XVIII w.) z częścią nowszą.
      Jak wynika z relacji gości najciekawszym punktem wycieczki była wizyta w rektoracie, gdzie ks. dr Andrzej Kaleta – dyrektor biblioteki seminaryjnej udostępnił najstarsze rękopisy i starodruki z naszych zbiorów. Wycieczka ta z całą pewnością przyczyniła się do promocji naszej uczelni oraz ukazania roli Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej. Wycieczka była zorganizowana od strony merytorycznej przez Koło Historyczne.


      al. Daniel Olejarczyk
Koło Historyczne WSD Kielce

 

Relacja na stronie diecezji

Relacja w Niedzieli

Relacja w Niedzieli (2)

Relacja na stronie archiwum

Galeria