Koło Historyczne oprócz działalności wewnątrz seminaryjnej uczestniczy w sympozjach, konferencjach, wyjazdach, które są kompatybilne z jego statutowymi założeniami. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy działalności szerzenia kultury historycznej.  


Praktyki specjalistyczne w Sanktuarium

Grobu Naszego Pana Jezusa w Miechowie

Wakacje 2014

Na prośbę ks. prałata Mirosława Kaczmarczyka  ks. rektor Paweł Tambor przy współpracy z Archiwum Diecezjalnym  zainicjował nową praktykę duszpasterską dla alumnów. Od lipca 2014 roku alumni z Koło Historycznego (Piotr Misztal i Patryk Kundera) odbyli dwutygodniowe praktyki polegające na ukazywaniu dziedzictwa kultury religijnej Bożogrobców.  Praktyka obejmowała działalność w parafii: ścieżkę historyczną po klasztorze i sanktuarium, animowanie modlitwy grup pielgrzymkowych, sprzedaż pamiątek, zapisywanie intencji mszalnych. Ponadto jako alumni uczestniczyliśmy w pracach Muzeum Ziemi Miechowskiej, praktykując przy pracownikach etatowych. Muzeum znajduje się w budynku parafialnym – w domu dawnych prepozytów generalnych.

Galeria
Praktyki Koła Historycznego (wakacje 2014)
Relacja na stronie parafii w Miechowie


ADK

Konkurs fotograficzny –   Zabytki architektury sakralnej diecezji kieleckiej.

Dnia 17 czerwca 2014 roku członkowie Koła Historycznego: Daniel Olejarczyk i Patryk Kundera wraz z opiekunem ks. dr Andrzejem Kwaśniewskim uczestniczyli w rozstrzygnięciu konkursu Szkolnego Konkursu Fotograficznego Zabytki architektury sakralnej diecezji kieleckiej.  Organizatorami konkursu byli VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach oraz Archiwum Diecezjalne w Kielcach.

Galeria
Regulamin konkursu
Strona VI LO
Strona archiwum


Duszpasterstwo Akademickie w Kielcach Wesoła 54

 

 

14 czerwca 2014 roku progi naszego seminarium odwiedzili studenci z Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach Wesoła 54 w ramach inicjatywy Spacer po Kielcach podjętej przez tenże ośrodek. Członkowie Koła Historyczne: Patryk Kundera i Daniel Olejarczyk oprowadzili gości po gmachu, przedstawili historię seminarium oraz wyjaśnili jak wyglądają studia w WSD.

Relacja nas stronie seminarium
Duszpasterstwo Akademickie


         

 

 

Konferencja na Sacroexpo

9 czerwca 2014 roku Koło Historyczne wzięło udział w konferencji organizowanej przez Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego  pt. Invisibile per visibilem…Kultura religijna i średniowiecze z perspektywy Kielc w ramach cyklu konferencjiSacrum w kulturze na XV Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO .

Konferencja naukowa na targach Sacroexpo (9.06.2014)
Konferencja naukowa na targach Sacroexpo – strona diecezji (9.06.2014)
Strona Targów Kielce
Galeria
Plakat


 

                                                    Seminarium naukowe na UJK

                                                            29 maja 2014 r.

W dniu 29 maja 2014 r. członkowie Koła Historycznego wzięli udział w seminarium naukowym prof. Krzysztofa Brachy, na którym wysłuchali referatu p.dr Jerzego Kaliszuka nt. Księgozbioru klasztoru na Świętym Krzyżu.

Na seminarium prof. Krzysztofa Brachy o Bibliotece Świętokrzyskiej (29.05.2014)


 

Konferencja Archiwistów Kościelnych w Kielcach
23 – 25 maja 2014 r.              

 

W dniach 23-25 maja 2014 r. po raz pierwszy w Kielcach odbyła się konferencja naukowa archiwistów kościelnych: Rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce. Partnerem merytorycznym tego dzieła, które związane jest z inicjatywą badawczą Archiwum Diecezjalnego było Koło Historyczne WSD w Kielcach.

Plakat z konferencji
Galeria
Konferencja – strona archiwum (23. – 25.05.2014)
Relacja w Niedzieli (1)
Relacja w Niedzieli (2)
Wycieczka historyczna archiwistów po gmachu seminarium (24.05.2014)
Konferencja archiwistów kościelnych (23-25.05.2014)
Ogólnopolska Konferencja Na Temat Rubryceli I Schematyzmów Kościoła W Polsce. Kielce, 23-25 Maja 2014


I Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie 

      

 

17.05.2014 r. alumni z Koła Historycznego uczestniczyli w I Diecezjalnej Pielgrzymce do Miechowa.

Alumni wzięli udział w pielgrzymce do Miechowa (17.05.2014)
Miechów: 850 osób na pielgrzymce do „Polskiej Jerozolimy” (17.05.2014)
Relacja na stronie parafii Miechów (video)
Wernisaż tkanin Bożogrobców (video)


ADK

 

 


Objazd naukowy 
Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach im. bł. Wincentego Kadłubka 

W dniach 28.02.-2.03.2014 roku członkowie i sympatycy Koła Historycznego wzięli udział w objeździe naukowym Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach im. bł. Wincentego Kadłubka do Hebdowa.

Archiwum na objeździe naukowym (28.02. – 2.03.2014)
Sympozjum w Hebdowie (28.02. – 2.03.2014)


Parafia św. Piotra i Pawła w Sędziszowie
17.03.2012 r. alumni z Koła Historycznego wybrali się do Sędziszowa w celu zbierania świadectw dotyczących świętości życia ks. Mariana Łuczyka. W drodze powrotnej alumni zatrzymali się w Jędrzejowie, gdzie w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka uczestniczyli w Eucharystii.


     Archiwum Państwowe w Kielcach 

                     

 

 

W dniu 1 grudnia 2011 r. w ramach Obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w Archiwum Państwowym w Kielcach członkowie Koła Historycznego wzięli udział w otwarciu wystawy pt. Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Kielcach.

Relacja na stronie Archiwum Państwowego (1.12.2011)


W dniach 11.09. – 14.09.2011 r. Koło Historyczne było współorganizatorem Dni Jędrzejowa.