W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
życzę wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Oby Ten, Który wiary dochowuje na wieki (Ps 146, 6),
dopomógł nam przetrwać trudne momenty naszego życia i zachować
wierność Bogu w godzinie próby.
Niech blask chwały Zmartwychwstałego rozświetli nasze sumienia,
a przynoszony przez Niego pokój zagości w naszych rodzinach
i miejscach pracy. Niechaj Ten, Który pozostaje z nami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20), napełni nas wszystkich
radością oraz wytrwałością w podejmowaniu trudów i wyzwań dnia
codziennego.

 

Rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Kielcach,
ks. Adam Perz