W sobotę alumni roku IV przeżywali kolejny ważny etap na swej srodze ku kapłaństwu. 18 listopada przyjęli oni posługę akolitatu. Przywilej bycia szafarzami Najświętszego Sakramentu otrzymali oni podczas uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył biskup pomocniczy naszej diecezji, Marian Florczyka. Homilię wygłosił ks. Michał Olejarczyk, opiekun rocznika.

Komentując przypowieść o niesprawiedliwym sędzi (Łk 18, 1-8), mówił: „W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa: Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Moi drodzy, te słowa nie służą temu, by nas nastraszyć, ale by zmobilizować nas do właściwie rozumianego «natręctwa» w modlitwie, do rozpalania swej miłości wobec Boga. Służba Bogu jest czymś, co trzeba wymodlić, co trzeba pokochać a czasami także przecierpieć. Jeśli nie pokochamy tej służby, nie będziemy sługami ołtarza, lecz – jak mówił śp. ks. Józef Kudasiewicz – „funkcjonariuszami ołtarza”. Dzisiaj stajecie się stróżami świętości ołtarza, stróżami świętości Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj wielu ludzi nie posiada świadomości tej świętości, waszym zadaniem jest ją obudzić. Wracając do dzisiejszej Ewangelii – często mówi się, że po całym życiu człowieka «przychodzi po niego śmierć». To nie prawda. Po człowieka przychodzi Chrystus. Tak zatem podążajmy przez swoje życie, abyśmy Go nie zawiedli”.

Po homilii biskup Marian Florczyk udzielił alumnom posługi akolitatu. Każdy z kandydatów usłyszał skierowane do siebie rytualne słowa:

„Przyjmij naczynie z chlebem i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy Stole Pańskim”

Głównym zadaniem akolity jest niesienie Komunii Świętej ludziom chorym. Może on także udzielać Komunii Świętej w trakcie Eucharystii, puryfikować naczynia liturgiczne oraz wystawiać Najświętszy Sakrament.

W tym roku posługę akolitatu przyjęło pięciu alumnów:

alumn Wiktor Kostecki z parafii Łukowa;

alumn Łukasz Ligenza z Parafii Kurzelów;

alumn Jakub Sobótka z parafii Włoszczowa (Wniebowzięcia NMP);

alumn Grzegorz Wnuk z parafii Polichno;

alumn Maciej Żywot z parafii Żębocin.

Nowi akolici powierzają się naszym modlitwom.

alumn Michał Ciszek