Trzeba się życiem zachwycić, aby iść dalej i kochać. Kochać Boga i kochać człowieka” – te słowa pojawiały w większości konferencji podczas dnia skupienia 21.01.22 – 22.01.22r. w którym o. Szymczycha Kazimierz SVD dzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi rozwoju duchowego.

Tegoroczny styczniowy dzień skupienia przeprowadził Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji o. Szymczycha Kazimierz SVD. W wygłoszonych konferencjach zauważył że dzisiaj ludzie chcieliby być szczęśliwi, aby w ich całym życiu gościła miłość. Tymczasem zachowują wierność Bogu, dopóki wszystko jest w pod ich kontrolą. Podał przykład wytrwałości w wierności Bogu – Maryję.

Zwrócił uwagę na kwestię postawy dociekliwości. Dociekliwość, stawianie pytań to cechy charakteru wierzącego, który chce wzrastać w wierze. Gdy człowiek nie stawia pytań wszystko jest mu obojętne. Wiara to nieustanne zawierzenie siebie Bogu, wiara mimo ran to wiara wiarygodna.

Podając przykład Abrahama, jego radykalnego powołania, wyboru Boga jedynego, wymagającego aby porzucił wszystko zaznaczył, że wiara wymaga od wierzącego wyjścia ze swojej sfery komfortu.

W ostatniej konferencji dnia skupienia przytoczył historię opisującą mądrość Ojców Pustynii o dwóch przyjacielach. Wnioskiem historii było zapisywanie głęboko w pamięci i sercu wydarzeń w których doświadczamy wszelkiej życzliwości. Wobec przykrych i raniących nas wydarzeń według tej mądrości powinniśmy zapominać każde z nich.

Zamieszczone poniżej zdjęcia przedstawiają Mszę Świętą kończącą dzień skupienia 21.01.22 do 22.01.22r.

al. Paweł Skóra