Od 26.11.21 do 28.11.21 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach młodzież męską brała udział w akcji „Zostań klerykiem na weekend”. Podczas trwania wydarzenia uczestnicy mieli okazję wcielić się w alumna na 3 dni, poznać budynek seminarium oraz Kościół Trójcy Świętej. Wśród wielu zajęć przeszli przygotowanie do modlitwy brewiarzowej i wysłuchali konferencji ks. Dariusza Węgrzyna. Uczestnicy integrowali się przy grze terenowej, wykonali prace porządkowe a także grali w kalambury z klerykami.

Dnia 28.11.21r. O godzinie 11.00 w Kaplicy Św. Kazimierza Królewicza miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył ks. Adam Wilczyński. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani zjedli obiad na refektarzu seminaryjnym.

Następnie „weekendowi klerycy” udali się na aulę seminaryjną gdzie al. Mateusz Smolarczyk jeden z głównych organizatorów wydarzenia podsumował wspólnie przeżyty czas. Ks. Kamil Banasik, opiekun Koła Powołaniowego spytał uczestników akcji o ich osobiste odczucia wobec przeżytych w seminarium chwil, każdy chętny podzielił się z nim swoją opinią.

al. Paweł Skóra