Od 1 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach funkcję rektora uczelni obejmie ks. Adam Perz, dotychczasowy kanclerz Kurii Diecezjalnej. Zastąpi on ks. Pawła Tambora, który piastował swój urząd od roku 2013. Nowym prefektem alumnów w miejsce ks. Kamila Banasika zostanie ks. Marek Dumin. Jego poprzednik pełnił swą funkcję od 2017 roku.