Ksiądz Tomasz Rusiecki od wielu lat związany jest z naszym seminarium. Przez długi czas pełnił w kieleckim WSD posługę ojca duchownego alumnów, którym do dnia dzisiejszego chętnie służy jako spowiednik. Obecnie pełni funkcje wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego oraz ojca duchownego kapłanów. Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich ks. Tomasza w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup Jan Piotrowski. „Pięćdziesiąt lat to piękny jubileusz, wiele dni i lat stałej gotowości do służby Kościołowi” – mówił w swej homilii biskup ordynariusz. Eucharystię koncelebrowali m.in. członkowie zarządu seminaryjnego i neoprezbiterzy. Na liturgii zgromadziły się licznie osoby życia konsekrowanego, którym Jubilat na co dzień posługuje.

alumn Michał Ciszek