Do tradycji kieleckiego WSD należy organizowanie zjazdu Grona Przyjaciół Seminarium, który odbywa się rokrocznie wkrótce po uroczystości Narodzenia Pańskiego. Jest to dla nas okazja do spotkania i wyrażenia naszej wdzięczności wobec tych, którzy oferują naszemu seminarium wsparcie modlitewne i materialne.

Tegoroczny zjazd odbył się w sobotę 14 stycznia. Po spotkaniu w seminaryjnej auli, na którym podsumowano miniony rok, odbyła się uroczysta Msza święta w bazylice katedralnej. Eucharystii przewodniczył biskup Jan Piotrowski; w sprawowaniu liturgii uczestniczyli też m.in. ks. Szymon Górski, prezes Grona Przyjaciół Seminarium, ks. Adam Perz, założyciel GPS-u oraz rektor kieleckiego WSD, ks. Paweł Tambor. W wygłoszonej przez siebie homilii ksiądz biskup wyraził wdzięczność za ofiarność i trud naszych dobroczyńców. Oficjalne podziękowania skierował do Przyjaciół również ks. Szymon Górski.

Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się wraz z gośćmi na wspólny obiad w budynku seminarium. Mieliśmy wówczas okazję porozmawiać z ludźmi, którzy na co dzień polecają nas w modlitwach oraz wspierają materialnie naszą uczelnię. Zwieńczeniem spotkania było śpiewanie kolęd w seminaryjnym refektarzu.

Grono Przyjaciół Seminarium istnieje od grudnia 1996 roku. Na temat jego działalności oraz warunków członkostwa można poczytać tutaj: https://wsd.kielce.pl/gps/

al. Michał Ciszek