Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne św. Jana Pawła II podejmuje inicjatywę przeżywania 3. Niedzieli Wielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. Jego celem jest odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu wspólnoty Kościoła i osobistym życiu każdego chrześcijanina.

Tegoroczny, 13. Tydzień Biblijny pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy przeżywamy w dniach 18 – 24 kwietnia. Mottem przewodnim tych dni stają się słowa z Ewangelii wg św. Jana Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35).

Centralne obchody Tygodnia Biblijnego w naszej diecezji miały miejsce w czwartek, 22 kwietnia 2021 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Jan Piotrowski, a homilię wygłosił ks. dr hab. Tomasz Siemieniec – wykładowca Pisma Świętego w naszym kieleckim Seminarium. Kaznodzieja przywołał postać wybitnego biblisty ks. prof. Józefa Kudasiewicza, który wskazywał, że właściwym modelem funkcjonowania Kościoła jest model ukazany na kartach Dziejów Apostolskich. Homileta odnosząc się do słów biblisty oraz fragmentu Dziejów Apostolskich zauważył i przypomniał, że posługa wspólnoty Kościoła zawsze musi być ukierunkowana na głoszenie Słowa Bożego. Jedynym kluczem owocnej ewangelizacji świata jest wierność przepowiadanemu Słowu. Z kolei Ksiądz Biskup na zakończenie liturgii zaprosił każdego chrześcijanina, aby trwał w szkole Maryi.  Wszystko, co działo się wokół Jezusa Maryja rozważała w swoim sercu. Prośmy za jej wstawiennictwem, aby Boże Słowo zawsze było obecne w naszym życiu i aby zawsze głoszone i wysłuchane rodziło w nas tę nadzieję pełną wiary, która niesie nam też wiosnę duchowej odnowy, której każdy potrzebuje w życiu duchowym – zachęcał Ksiądz Biskup.

 

al. Maciej Żywot