Zakończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas któego szczególnie pamiętaliśmy o wypraszaniu w modlitwach zażegnania podziałów między ochrzczonymi całego świata. Rozpoczęliśmy go od nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się 18 stycznia w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej. Przewodził mu biskup Jan Piotrowski; w jego trakcie członkowie różnych wyznań z obszaru naszej diecezji wspólnie śpiewali pieśni oraz wysłuchali Słowa Bożego. Krótkie słowo wygłosił do zebranych ks. Paweł Samiczak, jeden z organizatorów spotkania.

W naszym seminarium obchody Tygodnia Ekumenicznego zakończyliśmy nieszporami w dniu 25 stycznia, modląc się o jedność wśród chrześcijan.

alumn Michał Ciszek