Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez siostry dominikanki należy do tych kieleckich placówek, w których działalność czynnie się angażujemy. 26 stycznia udaliśmy się do niepełnosprawnych dzieci z wizytą duszpasterską.

Pierwszy punkt spotkania stanowiła Msza święta z udziałem dzieci i ich wychowawców. Sprawowaniu Najświętszej Ofiary przewodniczył ks. Marceli Frączek, ojciec duchowny kieleckiego WSD. Przed Eucharystią istniała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W tym czasie przygotowywaliśmy pieśni oraz Liturgię Słowa wraz z podopiecznymi ośrodka.

Po Mszy ruszyliśmy z kolędą po ośrodku. Odwiedzaliśmy kolejne grupy przebywające w placówce; ks. Marceli Frączek zatrzymał się u każdej z nich na chwilę modlitwy i rozmowy. Dla dzieci była to nie tylko okazja do oddania zeszytów od religii do podpisu, ale także możliwość do uzyskania odpowiedzi na frapujące je pytania dotyczące wiary. W trakcie wizyty śpiewaliśmy kolędy oraz asystowaliśmy ks. Marcelemu w okadzaniu i kropieniu pomieszczeń wodą święconą. Zwieńczeniem spotkania był wspólny posiłek z podopiecznymi ośrodka oraz ich wychowawcami.

al. Michał Ciszek